O nás

Vysoká škola evropských a regionálních studií získala státní souhlas MŠMT v roce 2003.

Studijní programy

Nabízí studium převážně v oborech souvisejících s veřejnou správou a regionálním rozvojem (Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě, Regionální studia) a také v oboru Management a marketing služeb.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především na nejrůznějších pozicích ve veřejných insitucích (města a obce, kraje, státní správa). Škola se rovněž podílí se na vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy (akreditace Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR).

Kde nás najdeš

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

Žižkova tř. 251/6
370 01 České Budějovice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru týkajícího se vybraného studijního oboru. Ke studiu bude přijat ten uchazeč, který podepíše smlouvu o studiu a zaplatí školné.

Přihlášku můžete podat do 31.3. (1.kolo), 30.4. (2.kolo), 31.5. (3.kolo). 

  • Elektronická přihláška: 390 Kč

Doplňující informace

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě– prezenční studium 20 160 Kč/semestr

– kombinované studium 20 160 Kč/semestr

– zkrácené bakalářské studium pro absolventy vyšších odborných policejních škol 46 320,- Kč/celé studium

Management a marketing služeb– prezenční studium 20 160 Kč/semestr

– kombinované studium 20 160 Kč/semestr

Školné za akademický rok v této výši je potřeba zaplatit za oba semestry prvního ročníku, tedy již před začátkem zimního semestru.Termíny a další způsoby úhrady jsou specifikovány ve Smlouvě o studiu, kterou uchazeči obdrží u přijímacího pohovoru.K úhradě školného lze využít i splátkový kalendář.Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na emailu: studijni@vsers.cz

Kontakt

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.

Žižkova tř. 251/6
370 01 České Budějovice

Pobočky

Pracoviště Příbram

Dlouhá 163
261 01 Příbram

www.vsers.cz
+420 724 757 608
studijnipribram@vsers.cz


0

Pracoviště v Českých Budějovicích

Žižkova tř. 225/5
370 01 České Budějovice

www.vsers.cz