O nás

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu sídlící v Praze. Výuka prvních studijních programů byla zahájena v říjnu 2004.

Škola rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti získané v průběhu devítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením.

Bakalářské studium

Studijní obory Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog a Výživové poradenství a sportovní diagnostika jsou realizovány formou tříletého prezenčního a kombinovaného studia.

Navazující magisterské studium

Studijní obor Wellness specialista je realizován jak v prezenční, tak kombinované formě studia v délce dvou let.

Kde nás najdeš

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 19

Přihlášky a přijímačky

2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studium pro akademický rok 2019/2020 je otevřené do 15. 8. 2019.

Bakalářské studium:

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 bude probíhat na základě rozhodnutí rektora bez přijímacích zkoušek.

Navazující magisterské studium:

Absolventi VŠTVS PALESTRA a zájemci o studium, kteří absolvovali studijní obory zařazené pod studijní program B 7401 Tělesná výchova a sport, budou ke studiu přijímáni bez přijímací zkoušky.

Pro absolventy odlišně zaměřených bakalářských oborů budou přijímací zkoušky probíhat formou ústního motivačního pohovoru. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění úrovně všeobecné informovanosti o daném oboru a kvalitě komunikačních dovedností. Uchazeči si mohou přinést k pohovoru bakalářskou práci nebo seminární práce zpracované v rámci bakalářského studia.

MBA

Přijímací řízení je otevřené do 30. 6. 2019.

Pro akademický rok 2019/2020 je otevřena pouze kombinovaná forma studia.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Školné

Školné se stanovuje na akademický rok.

BAKALÁŘSKÉ  STUDIUM

Školné pro studenty nastupující do 1. ročníku akademického roku 2019/2020:

Sportovní a volnočasový pedagog - 49 500 Kč

Sportovní a kondiční specialista - 58 000 Kč

Výživové poradenství a sportovní diagnostika - 54 000 Kč

Absolventi ATVS PALESTRA - VOŠ, spol. s r. o. mohou čerpat slevu 50 % na školné v 1. ročníku a slevu 20 % na školné ve 2. a 3. ročníku všech bakalářských oborů.

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ STUDIUM

Školné pro studenty nastupující do akademického roku 2019/2020:

Wellness specialista - 53 000 Kč

Kontakt

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Slovačíkova 400/1
197 00 Praha 19