Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA je soukromá vysoká škola, která získala akreditaci a státní souhlas v roce 2003. Svou činností navázala na devítileté působení vyšší odborné školy. Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč