O nás

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je česká právní a manažerská instituce zaměřená na poskytování profesních vzdělávacích programů MBA & LL.M. a dalších, které nabízí již od roku 2005.

Vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society London a akreditována u European Association for Distance Learning.

V současné době nabízí největší výběr vzdělávacích programů v ČR a disponuje jedním z nejkvalitnějších lektorských týmů na současném trhu v oblasti vzdělávání.

Ústav práva a právní vědy nabízí interaktivní studium s živou a online výukou, studentům tak poskytuje jedinečnou volbu, zda navštíví výuku osobně v sídle školy nebo z domova, kanceláře či jiného prostoru. Jako druhou možnost nabízí 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Web

Kde nás najdeš

Ústav práva a právní vědy

Jablonského 640/2
170 00 Praha 7

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeč je přijat ke studiu zvoleného oboru na základě prokázání dosaženého vzdělání, příp. praxe, podání přihlášky a uhrazení manipulačního poplatku.

Pro programy MBA, MPA, MSc. a LL.M. je podmínkou ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA; z tohoto požadavku lze udělit individuální výjimku v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici. 

Pro program BBA je podmínkou ukončené středoškolské vzdělání. 

Pro program DBA je podmínkou ukončený magisterský studijní program vysokých škol, nebo také studium inženýrského typu, či absolvované postgraduální studium MBA a LL.M. a také manažerská praxe.

Přihlášku ke studiu lze podat kdykoliv v průběhu roku.

  • Elektronická přihláška: zdarma

Aktuality

Doplňující informace

Školné

Školné se odvíjí od data podání přihlášky (systém „early bird“). To znamená, kdo podá přihlášku dříve, má výhodnější cenu. Žádná další cenová zvýhodnění studia Ústav práva a právní vědy neposkytuje, neboť výše školného je stanovena tak, aby věrně odrážela cenu programu.  Absolventi našich profesních programů MBA, LL.M. a dalších tak mají jistotu, že cena studia (školné) u nás bude pevně držet svoji pozici a morální status. Cenové akce typu „last minute sleva na studium 50.000,- Kč“ nebo jiné cenově diskrepantní zvýhodnění, která se často mění každých 10 dní a se kterými se lze v praxi bohužel někdy setkat, v naší nabídce nenajdete, neboť naše cenotvorba se plně hlásí k principům ISO etickému systému. Cenové zvýhodněni po individuální dohodě je možné sjednat pouze v případě firemního vzdělávání o více účastnících kurzu.

Kontakt

Ústav práva a právní vědy

Jablonského 640/2
170 00 Praha 7