O nás

Ústav práva a právní vědy®, o.p.s. je vědecká a vzdělávací instituce. Kromě vědecké, vzdělávací, publikační a vydavatelské činnosti, poskytuje též kvalitní manažerské vzdělání v rámci vzdělávacích programů MBA, BBA, LLM., DBA, LL.B., LL.D., MPA a MSc.

Vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society London (IES). Certifikát pomůže prosadit se na mezinárodním, ale i tuzemském trhu práce. Dále je akreditovaná u International Association for Distance Learning (IADL), což je jedna z nejvýznamnějších společností v oblasti distančního vzdělávání a jeho kvality.

Web

Kde nás najdeš

Ústav práva a právní vědy

Jablonského 640/2
170 00 Praha 7

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeč je přijat ke studiu zvoleného oboru na základě prokázání dosaženého vzdělání, příp. praxe, podání přihlášky a uhrazení manipulačního poplatku.

Pro programy MBA, MPA, MSc. a LL.M. je podmínkou ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo ukončené profesní vzdělávání alespoň v programu BBA; z tohoto požadavku lze udělit individuální výjimku v případě prokazatelně doložené dostatečné praxe v řídící či manažerské pozici. 

Pro program BBA je podmínkou ukončené středoškolské vzdělání. 

Pro program DBA je podmínkou ukončený magisterský studijní program vysokých škol, nebo také studium inženýrského typu, či absolvované postgraduální studium MBA a LL.M. a také manažerská praxe.

Přihlášku ke studiu lze podat kdykoliv v průběhu roku.

  • Elektronická přihláška: zdarma

Aktuality

Doplňující informace

Školné

Poplatky za studium se liší podle vybraného studijního oboru. Studenti mají možnost získat množství slev na školném, ať už za včesné přihlášení, tak také za přihlášení se ke studiu ve dvou.

Kontakt

Ústav práva a právní vědy

Jablonského 640/2
170 00 Praha 7