Středoevropská studia EXECUTIVE MBA na VUT jsou vzdělávacím projektem Vysokého učení technického v Brně. Nabízený US-MBA program je pořádán společně s Dominikánskou universitou v Chicagu a je realizován na základě mezinárodně respektovaných standardů. Podíl přednášejících z USA činí cca 40%. Studium je akreditováno americkými asociacemi North Central Association a Association of Collegiate Business Schools and Programs.

Studium MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993. Za dobu více než 20 let absolvovalo tato studia více než 867 manažerů. Za celou dosavadní dobu realizace MBA studia roste jeho význam, a to zejména v době, kdy dobře vzdělaný manažer s vysokým informačním a znalostním zázemím získává konkurenční výhodu, kterou může využít nejen v České republice, ale i v rámci celého světa.

us-mba.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí do studia MBA je ukončené VŠ studium (alespoň bakalářské), dva roky praxe (podmínka není nutná) a základní znalost angličtiny.

Uchazeč má možnost zaslat předběžnou přihlášku ke studiu. Přihlášky jsou přijímány průběžně do počtu 18ti posluchačů.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: zdarma

Aktuality

Zahájení semestru a slavnostní imatrikulace

Zahájení semestru a slavnostní imatrikulace

Semestr začíná 8. 2. 2019 slavnostní imatrikulací nových posluchačů 8. cohorty a promocí posluchačů 6. cohorty. Zahájení výuky proběhne v ten samý den odpoledne. číst více

Doplňující informace

Školné

Náklady na studium se u jednotlivých běhů mohou lišit, a to s ohledem na odvod jejich části Univerzitě St. Francis do USA. Celkovou výši nákladů na studium stanovuje uvedená univerzita v USA. Pro jedenáctý (prvý) běh byla cena studia stanovena na 66 500,- Kč za semestr. Náklady za celé studium bez DPH tedy činí 199 500,- Kč. 

Náklady na padesátihodinový kurz Business English, pro zájemce, nejsou součástí kurzovného a jsou ve výši 16 500,- Kč.