O nás

US-MBA studium je společný program University of St. Francis v Joliet – USA a Fakulty podnikatelské VUT v Brně, který byl ve své původní podobě založen již v roce 1993. Za celou dosavadní dobu realizace MBA studia roste jeho význam, a to zejména v době, kdy dobře vzdělaný manažer s vysokým informačním a znalostním zázemím získává konkurenční výhodu.

Studium je navrženo tak, aby maximálně odráželo praktické potřeby vrcholových manažerů nejen v ČR, ale i v zahraničí a podporovalo mezinárodní, interkulturální a globalizující aspekt současného podnikání. University of St. Francis a program US-MBA je akreditován ACBSP, což nás opravňuje nabízet a udělovat titul Master of Business Administration (MBA), v ČR je akreditován v CAMBAS.

Základní informace o US-MBA studiu:

  • trvá 1,5 roku (3 semestry),
  • obsahuje 12 modulů, kde 50% z nich je vyučováno lektory z USA v angličtině,
  • výuka probíhá 1-2krát za měsíc vždy o víkendech (pátek – neděle) na FP VUT v Brně,
  • absolventi získávají diplom vydaný přímo partnerskou univerzitou v USA, což zajišťuje jeho mezinárodní přesah.

Nově vznikla dohoda s University of St. Francis, která studentům umožňuje absolvovat vybraný modul přímo na partnerské univerzitě v USA. Tento dvoutýdenní výjezd je organizován vždy v červenci a posluchačům nabízí nejen možnost nahlédnout do dění americké univerzity, ale také do některých amerických firem. V neposlední řadě je během výjezdu uskutečněna návštěva Chicaga, které se nachází velmi blízko partnerské univerzity.

Web

Kde nás najdeš

Studium US - MBA na VUT

Kolejní 2906/4
612 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Přihlášky ke studiu MBA přijímáme průběžně do počtu 18 posluchačů.

Podmínkou pro přijetí do US-MBA studia je

  • ukončení vysokoškolského studia (bakalářského nebo magisterského),
  • základní znalost anglického jazyka,
  • dva roky praxe (není nutnou podmínkou). 

Pro rozšíření znalostí anglického jazyka a jeho terminologického přizpůsobení obsahové struktuře studia je před zahájením výuky jednotlivých modulů, pro zájemce, organizována výuka Business English v rozsahu 50 hodin výuky, kdy dva závěrečné testy jsou zároveň přijímací zkouškou do studia.

 

Aktuality

Doplňující informace

Lektoři z USA a ČR

Lektory jsou nejen profesoři z USA a ČR s rozsáhlou praxí, ale i špičkoví manažeři z významných tuzemských i zahraničních korporací. Poměr modulů vyučovaných v angličtině a češtině je 50:50.

 

Možnost absolvovat vybraný modul přímo na University of St. Francis

V rámci studia budete mít možnost zúčastnit se dvoutýdenního studijního pobytu na partnerské University of St. Francis, která se nachází v těsné blízkosti Chicaga. Během pobytu na Vás čeká nejen výuka vybraného modulu s americkými lektory, ale zejména poznávání Chicaga, jeho okolí a také exkurze s odborným výkladem v některých amerických firmách či institucích (CBOE, Home Run Inn Pizza, atd.)

 

Školné

  • Kurz Business English: 18 500 Kč
  • MBA studium: 219 500 Kč bez DPH / celé studium

Školné je možné hradit ve splátkách.

 

Naši studenti

Většina našich studentů je ve věku 30-45 let s několikaletou manažerskou praxí. Nejčastěji pochází z výrobních strojírenských podniků, služeb či IT, s touhou rozšířit své ekonomické a manažerské vzdělání. Nechybí však ani zastoupení z elektro průmyslu, vzdělávání a veřejného sektoru, energetiky či zdravotnictví. Díky různým specializacím v oblasti managementu, na které jsou vyučované moduly orientovány, získávají studenti praktické know-how s širokým záběrem.

Kontakt

Studium US - MBA na VUT

Kolejní 2906/4
612 00 Brno