Nalezli jsme 174 škol

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Fakulta zemědělská a technologická

 • Zootechnika
 • Zemědělská technika a technologie
 • Zemědělské biotechnologie

a dalších 5 programů

8 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management - zaměření Marketing a brand management
 • Ekonomika a management - zaměření Manažerská psychologie
 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Management lidských zdrojů

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy: Psychologie (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Anglický jazyk (dvouoborové)
 • Sportovní vědy

a dalších 34 programů

37 programů

Filozofická fakulta

 • Německý jazyk (dvouoborové)(Učitelství pro střední školy)
 • Angličtina pro překlad
 • Španělština pro překlad

a dalších 40 programů

43 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce a sociální podnikání
 • Sociální práce s rodinou
 • Sociální práce a kriminologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta umění

 • Malba II
 • Video - multimédia - performance
 • Malba I

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
 • Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
 • Informační systémy

a dalších 17 programů

20 programů

Lékařská fakulta

 • Ošetřovatelská péče v geriatrii
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Ochrana a podpora veřejného zdraví

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Teorie interaktivních médií
 • Hudební věda
 • Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

a dalších 55 programů

58 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Logopedie (jednooborové)
 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro základní školy

a dalších 23 programů

26 programů

Technická fakulta

 • Agricultural Engineering (EN)
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Zemědělská technika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Datová věda
 • Informační management

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Politologie – africká studia
 • Politologie – latinskoamerická studia
 • Pomocné vědy historické a archivnictví

a další 4 programy

7 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Reprodukční biotechnologie
 • Hospodaření v zemědělství
 • Výživa zvířat

a dalších 23 programů

26 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Agroecology (EN)
 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)
 • Agricultural Sciences and Farming Systems in the Tropics and Subtropics - double degree (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva
 • Lesní inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta architektury

 • Krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Inženýrství pevných látek
 • Fyzikální elektronika - specializace Počítačová fyzika
 • Jaderná chemie

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta stavební

 • Inteligentní budovy
 • Architektura a stavitelství
 • Building Structures (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Výrobní inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika (EN)

a dalších 9 programů

12 programů