Nalezli jsme 174 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

NEWTON University

 • Ekonomika a management - Finanční řízení podniku
 • Ekonomika a management - Veřejná správa a její aspekty
 • Management - Marketing

a dalších 5 programů

8 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Management lidských zdrojů
 • Ekonomika a management - zaměření Management firemních financí
 • Ekonomika a management - zaměření Strategický management

a dalších 11 programů

14 programů

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie (jednooborové)
 • Religionistika (dvouoborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)

a dalších 7 programů

10 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelství v intenzivní péči
 • Management sociální práce v organizacích
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
4 programy

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství
 • Architektura a rozvoj sídel
 • Civil Engineering (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta VŠO

 • Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch
 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
 • Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika
3 programy

Fakulta VŠPP

 • Obchodněprávní studia
 • Marketingové komunikace
 • Podnikání a management
3 programy

Lékařská fakulta

 • Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Behaviorální zdraví, sport a technologie
 • Sociální pedagogika
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)

a dalších 34 programů

37 programů

Filozofická fakulta

 • Španělská filologie
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Filozofická studia

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce a kriminologie
 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce s rodinou

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fuzzy Mathematics (EN)
 • Fyzická geografie
 • Biologie pro SŠ

a dalších 17 programů

20 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Ekonomická demografie
 • Statistika
 • Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika a automatizace
 • Produktové inženýrství
 • Materiálové inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informačních technologií

 • Počítačová bezpečnost
 • Teoretická informatika
 • Znalostní inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Výrobní stroje, systémy a roboty
 • Aerospace Technology (EN)
 • Konstrukční inženýrství

a dalších 26 programů

29 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Mezinárodní vztahy - asijská studia
 • Cestovní ruch
 • Anglophone Studies (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Krajinné inženýrství
 • Lesní inženýrství - specializace Lesní inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů