Nalezli jsme 172 škol

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Teologické nauky
 • Dějiny křesťanského umění
 • Aplikovaná etika
4 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Softwarové a datové inženýrství
 • Astronomie a astrofyzika
 • Software and Data Engineering

a dalších 45 programů

48 programů

Filozofická fakulta

 • Francouzština se specializací na hospodářskou praxi
 • Judaistka: Dějiny a kultura Židů (dvouoborové)
 • Mediální studia (dvouoborové)

a dalších 68 programů

71 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
 • Specializace v ošetřovatelství - Perioperační péče
3 programy

University of New York in Prague

 • International Management
 • Strategic Communications
 • Psychology
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Elektrická trakce a elektromobilita
 • Technologie a řízení dopravy
 • Provoz a údržba vozidel

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Ochrana životního prostředí
 • Anorganická a bioanorganická chemie
 • Technická fyzikální chemie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informatika ve veřejné správě
 • Ekonomika a management podniku
 • Regional Development and Governance (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Ekonomická fakulta

 • Finance a účetnictví - specializace Finance
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Ekonomika a management - specializace Ekonomika a právo v podnikání

a dalších 11 programů

14 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Inženýrská geodézie
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání

a dalších 11 programů

14 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

CEVRO Institut, z.ú.

 • Politologie
 • Bezpečnostní studia
 • Veřejná správa

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Hydraulika a pneumatika
 • Strojírenská technologie
 • Průmyslové inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Management kvality
 • Environmentální inženýrství
 • Slévárenské technologie

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
3 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Pharmaceutical Sciences (EN)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informačních technologií

 • Softwarové inženýrství
 • Počítačová bezpečnost
 • Teoretická informatika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Průmyslové inženýrství a management
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta podnikatelská

 • Strategický rozvoj podniku podniku
 • Informační management
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a další 2 programy

5 programů

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářská politika
 • Regionalistika a veřejná správa
 • Ekonomická analýza
 • Hospodářské a politické dějiny
4 programy

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Právo v podnikání
 • Economics and Management [EN]
 • Marketing Communication [EN]

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management hotelnictví a lázeňství
3 programy