Nalezli jsme 175 škol

Co všechno můžeš studovat na ECON MUNI v Brně? Jaký program je ten pravý a jak se přihlásit? Odpovědi najdeš zde.

Fakulta sportovních studií

 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Aplikovaná kineziologie
 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Kondiční trénink

a další 2 programy

5 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní
1 program

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Management lidských zdrojů
 • Ekonomika a management - zaměření Management firemních financí
 • Ekonomika a management - zaměření Strategický management

a dalších 11 programů

14 programů

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie (jednooborové)
 • Religionistika (dvouoborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Škoda Auto Vysoká škola

 • Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí
 • Průmyslový management
 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců a nákupu

a další 3 programy

6 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelství v intenzivní péči
 • Management sociální práce v organizacích
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
4 programy

Ekonomicko-správní fakulta

 • Finance
 • Hospodářská politika
 • Matematické a statistické metody v ekonomii

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Ochrana zvířat a welfare
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
4 programy

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství
 • Architektura a rozvoj sídel
 • Civil Engineering (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Účetnictví a daně
 • Finance
 • Economics and Management (EN)

a další 3 programy

6 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
 • Odvětvový management - Projektové řízení inovací
 • Innovation Project Management
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Gender Studies (EN)
 • Deutsche und französische Philosophie (DE)
 • Antropologická studia

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta VŠO

 • Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch
 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
 • Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika
3 programy

Fakulta VŠPP

 • Obchodněprávní studia
 • Marketingové komunikace
 • Podnikání a management
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojního inženýrství

 • Výrobní stroje, systémy a roboty
 • Aerospace Technology (EN)
 • Konstrukční inženýrství

a dalších 22 programů

25 programů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Ekonomika a management - specializace Podnikání a inovace
 • Economics and Management
 • Ekonomika a management - specializace Řízení podniku

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Behaviorální zdraví, sport a technologie
 • Sociální pedagogika
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)

a dalších 34 programů

37 programů

Filozofická fakulta

 • Španělská filologie
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Filozofická studia

a dalších 40 programů

43 programů