Nalezli jsme 175 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Forenzní analýza
 • Technologie potravin
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Udržitelnost a oběhové hospodářství
 • Technologie vody
 • Energie a paliva

a další 2 programy

5 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • International Management/CEMS (EN)
 • MSc in Sustainability management (EN)
 • Management

a další 2 programy

5 programů

Fakulta ekonomická

 • Podniková ekonomika a management
 • Informační management
 • Ekonomická a regionální geografie
 • Projektové a procesní řízení
4 programy

Fakulta sociálních věd

 • Society, Communication and Media (EN)
 • Master in International Relations (EN)
 • Media and Area Studies (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)
 • Fytopatologie
 • Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 33 programů

36 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva
 • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
 • Tělesná výchova a sport - Rekreologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filmová a televizní fakulta

 • Restaurování fotografie
 • Herní design
 • Animovaná tvorba

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Teorie a dějiny moderního a současného umění
 • Umění
2 programy

Hudební fakulta

 • Historická interpretace
 • Hra na trombon
 • Jazzová interpretace

a dalších 16 programů

19 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Kytara - jazz
 • Hudební teorie
 • Hudební režie

a dalších 31 programů

34 programů

Architectural Institute in Prague

 • Architecture and urbanism
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Právnická fakulta

 • International and European Law (EN)
 • Evropské právo a politiky EU
2 programy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Psychologie
2 programy

Fakulta výtvarných umění

 • Intermediální a digitální tvorba – Ateliér intermédií
 • Intermediální a digitální tvorba – Ateliér environmentu
 • Výtvarná tvorba – Ateliér malířství 2

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojní

 • Inovační a průmyslové inženýrství
 • Technologie plastů a kompozitů
 • Materiály a technologie

a dalších 6 programů

9 programů