Nalezli jsme 175 škol

🤖 Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika a automatizace
 • Produktové inženýrství
 • Materiálové inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta humanitních studií

 • Genderová studia
 • Gender Studies (EN)
 • Deutsche und französische Philosophie (DE)

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta informačních technologií

 • Počítačová bezpečnost
 • Teoretická informatika
 • Znalostní inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Výkonové systémy a elektroenergetika
 • Materiály a technologie pro elektrotechniku
 • Elektronika a informační technologie
 • Aplikovaná elektrotechnika
4 programy

Fakulta ekonomická

 • Projektové a procesní řízení
 • Podniková ekonomika a management
 • Informační management
 • Ekonomická a regionální geografie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Výrobní stroje, systémy a roboty
 • Aerospace Technology (EN)
 • Konstrukční inženýrství

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)
 • Fytopatologie
 • Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 33 programů

36 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta tělesné kultury

 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstva
 • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
 • Tělesná výchova a sport - Rekreologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filmová a televizní fakulta

 • Restaurování fotografie
 • Herní design
 • Animovaná tvorba

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Teorie a dějiny moderního a současného umění
 • Umění
2 programy

Hudební fakulta

 • Historická interpretace
 • Hra na trombon
 • Jazzová interpretace

a dalších 16 programů

19 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Kytara - jazz
 • Hudební teorie
 • Hudební režie

a dalších 32 programů

35 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Architectural Institute in Prague

 • Architecture and urbanism
1 program

Právnická fakulta

 • International and European Law (EN)
 • Evropské právo a politiky EU
2 programy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Psychologie
2 programy

Fakulta výtvarných umění

 • Intermediální a digitální tvorba – Ateliér intermédií
 • Intermediální a digitální tvorba – Ateliér environmentu
 • Výtvarná tvorba – Ateliér malířství 2

a dalších 13 programů

16 programů