O nás

Přírodovědecká fakulta (PřF UHK) vznikla 1. září 2010 oddělením od Pedagogické fakulty UHK s katedrami biologie, fyziky, chemie, matematiky a informatiky (dnes katedra aplikované kybernetiky). Od letního semestru 2017 sídlí fakulta v moderním kampusu Na Soutoku v budově S. Na čtyřech podlažích zde najdete 24 učeben, 30 laboratoří, počítačovou studovnu, odpočinkové zóny nebo dvě atria s posezením.

Prohlédněte si Přírodovědeckou fakultu UHK: uhk.cz/virtualniprf

Studijní programy

V bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech studují budoucí chemici zaměření na bioorganickou chemii a toxikologii, biologové a ekologové, fyzici a informatici. Fakulta také zajišťuje výuku didaktik biologie, fyziky, chemie, informatiky a matematiky pro učitelské obory.

Zajišťujeme také rigorózní řízení na katedrách biologie a chemie, na katedře fyziky i habilitační řízení v oboru Didaktika fyziky a habilitační a jmenovací řízení v oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

Vyučující kromě výuky studentů vlastní fakulty zajišťují významnou část přírodovědného vzdělání studentů PdF UHK a věnují se i odborné přípravě talentované mládeže.

Uplatnění

Kvalitní vzdělání umožní absolventům uplatnit se ve výzkumných i komerčních laboratořích, ve vzdělávání a v řadě dalších pozic požadovaných trhem práce. Poptávka po absolventech všech přírodovědných oborů dlouhodobě převyšuje nabídku a tomu odpovídá i jejich finanční ohodnocení.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové
Hradecká 1227/4
500 03 Hradec Králové III

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se u každého studijního programu liší.

Obecné informace o přijímacím řízení naleznete zde.

termíny DOD:
30. listopadu 2024
10. ledna 2025
25. ledna 2025

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na 3—12 měsíců na studijní pobyt na vybranou zahraniční univerzitu do některé z evropských zemi. Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové má rovněž uzavřené smlouvy o spolupráci akademickými pracovišti mimo EU.  Na základě těchto smluv jsou vybraní studenti vysláni na 1 až 3 měsíce na pracoviště partnerských univerzit do Číny, Japonska nebo Brazílie. 

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+, do něhož je Přírodovědecká fakulta zapojena, umožňuje studentům se zúčastnit zahraniční stáže v některé z vybraných zemí v délce 2—12 měsíců. Více informací o pracovních stážích a studiu v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Hradec Králové nabízí studentům ubytování na Palachových kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde.

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové
Hradecká 1227/4
500 03 Hradec Králové III