Přírodovědecká fakulta se v roce 2010 oddělila od Pedagogické fakulty a je tak nejmladší součástí Univerzity Hradec Králové. Od podzimu 2016 se výuka postupně přemísťuje do nové budovy S v kampusu Na Soutoku, kde od akademického roku 2017/2018 fakulta uvítá všechny nové studenty.

Studijní programy

V bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech studují budoucí chemici, toxikologové, fyzici, systematičtí biologové, finanční a pojistní matematici a informatici. Fakulta také zajišťuje výuku didaktik biologie, fyziky, chemie, informatiky a matematiky pro učitelské obory.

Uplatnění

Kvalitní vzdělání umožní absolventům uplatnit se ve výzkumných i komerčních laboratořích, ve vzdělávání a v řadě dalších pozic požadovaných trhem práce. Poptávka po absolventech všech přírodovědných oborů dlouhodobě převyšuje nabídku a tomu odpovídá i jejich finanční ohodnocení.

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se u každého oboru liší. Konkrétní podmínky jsou zveřejněny na jednotlivých stránkách oborů.

Přihlášku je možné podat do 31. 3. 2018 (s výjimkou kombinací oborů se zaměřením na vzdělávání – hudební kultura a výtvarná tvorba, které se přijímají do 28. 2. 2018).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na 3—12 měsíců na studijní pobyt na vybranou zahraniční univerzitu do některé z evropských zemi. Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové má rovněž uzavřené smlouvy o spolupráci se třemi akademickými pracovišti mimo EU.  Na základě těchto smluv jsou vybraní studenti vysláni na 1 až 3 měsíce na pracoviště partnerských univerzit do Kanady, Brazílie či Jihoafrické republiky. 

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+, do něhož je Přírodovědecká fakulta zapojena, umožňuje studentům se zúčastnit zahraniční stáže v některé z vybraných zemí v délce 2—12 měsíců. Více informací o pracovních stážích a studiu v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Hradec Králové nabízí studentům ubytování na Palachových kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde.