O nás

Filozofická fakulta vznikla v roce 2005 (dříve FHS) jako třetí fakulta Univerzity Hradec Králové. Dnes u nás studuje více než tisíc studentů v nejrůznějších bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech a programech.

Studijní programy

FF UHK nabízí studijní obory a programy tradičního zaměření, mezi které patří např. Archeologie, Filozofie a společenské vědy, Historické vědy, Politologie, Sociální práce či Sociologie. Kromě nich však nabízíme vzdělání i v několika specifických a jedinečných studijních programech jako jsou Digitální historické vědy, Politologie – latinskoamerická studia, Politologie – africká studia nebo Prezentace historického a kulturního dědictví. Od akademického roku 2020/2021 jsou ve spolupráci s dalšími fakultami na FF nabízeny také dva učitelské programy: Historie se zaměřením na vzdělávání a Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění ve veřejných institucích (archivech, muzeích, knihovnách), v orgánech státní správy a samosprávy, v médiích, kulturních či neziskových organizacích, v politice a v oblasti školství.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové
náměstí Svobody 331
500 02 Hradec Králové 2

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se u každého oboru liší. Více informací naleznete na stránkách jednotlivých studjiních oborů

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Program Erasmus+ nabízí možnost strávit 1-2 semestry svého studia na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Katedra politologie nabízí studentům navazujícího magisterského a doktorského studia jedinečnou příležitost strávit jeden semestr studia v Africe, USA či Latinské Americe. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Zahraniční stáže

Program Erasmus+ současně nabízí zahraniční stáže v některé z evropských zemí v délce 2-12 měsíců. Bližší informace naleznete na stránkách fakulty zde

Ubytování a koleje

Univerzita Hradec Králové nabízí studentům ubytování na Palachových kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové
náměstí Svobody 331
500 02 Hradec Králové 2