O nás

Filozofická fakulta vznikla v roce 2005 jako třetí fakulta Univerzity Hradec Králové. FF UHK nabízí společenskovědní a historické obory, od roku 2017 zajišťuje také výuku sociální práce. Kromě tradičních oborů se fakulta se specializuje na Latinskou Ameriku i Afriku a na uplatnění digitálních technologií v humanitních vědách.

Studijní programy

Fakulta nabízí studium humanitních a společenských věd jako je historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie, sociologie či sociální práce.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění ve veřejných institucích (archivech, muzeích, knihovnách), v orgánech státní správy a samosprávy, v médiích, kulturních či neziskových organizacích, v politice a také v oblasti školství.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové
náměstí Svobody 331
500 03 Hradec Králové III

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se u každého oboru liší. Více informací naleznete na stránkách jednotlivých studjiních oborů

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Program Erasmus+ nabízí možnost strávit 1-2 semestry svého studia na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Katedra politologie nabízí studentům navazujícího magisterského a doktorského studia jedinečnou příležitost strávit jeden semestr studia v Africe, USA či Latinské Americe. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Zahraniční stáže

Program Erasmus+ současně nabízí zahraniční stáže v některé z evropských zemí v délce 2-12 měsíců. Bližší informace naleznete na stránkách fakulty zde

Ubytování a koleje

Univerzita Hradec Králové nabízí studentům ubytování na Palachových kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové
náměstí Svobody 331
500 03 Hradec Králové III