Pedagogická fakulta vznikla v roce 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a Pardubicích a je tak nejstarší součástí Univerzity Hradec Králové.

Studijní programy

Nabízí studium učitelských i neučitelských studijních programů v humanitních, pedagogických, technických, sociálních, tělovýchovných a uměleckých disciplínách. Fakulta poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium ve formě prezenční i kombinované.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují zejména v oblasti školství, ve školských odborech v rámci státní správy a samosprávy nebo ve vzdělávacích agenturách.

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí do všech bakalářských oborů je třeba úspěšně absolvovat přijímací zkoušku. Forma zkoušky závisí na zvoleném oboru a může mít podobu pohovoru, talentové zkoušky nebo písemného testu. 

Přihlášku je možné podat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti strávit 3-12 měsíců na některé partnerské univerzitě v téměř kterékoliv evropské zemi. Fakulta umožňuje zisk dalších stipendií i na mimoevropských univerzitách pro studenty mnoha oborů. Více informací o studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+, do něhož je Pedagogická fakulta zapojena, umožňuje studentům se zúčastnit zahraniční stáže v některé z vybraných zemí v délce 2 - 12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Hradec Králové nabízí studentům ubytování na Palachových kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde.