O nás

Pedagogická fakulta vznikla v roce 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a Pardubicích a je tak nejstarší součástí Univerzity Hradec Králové.

Studijní programy

Nabízí studium učitelských i neučitelských studijních programů v humanitních, pedagogických, technických, sociálních, tělovýchovných a uměleckých disciplínách. Fakulta poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium ve formě prezenční i kombinované.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují zejména v oblasti školství, ve školských odborech v rámci státní správy a samosprávy nebo ve vzdělávacích agenturách.

Web

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí do všech bakalářských oborů je třeba úspěšně absolvovat přijímací zkoušku. Forma zkoušky závisí na zvoleném oboru a může mít podobu pohovoru, talentové zkoušky nebo písemného testu. 

Konečný termín podání přihlášky pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy a obory: 31. březen 2019.

Prodlužujeme termín pro podání přihlášek do 15. dubna 2019.

Děkan Pedagogické fakulty vypisuje dodatečné přijímací řízení na nově akreditovaný navazující magisterský studijní program Transkulturní komunikace. Přihlášky se přijímají do 30. 4. 2019, přijímací zkoušky proběhnou v termínu 10.-14. 6. 2019.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti strávit 3-12 měsíců na některé partnerské univerzitě v téměř kterékoliv evropské zemi. Fakulta umožňuje zisk dalších stipendií i na mimoevropských univerzitách pro studenty mnoha oborů. Více informací o studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

Program Erasmus+, do něhož je Pedagogická fakulta zapojena, umožňuje studentům se zúčastnit zahraniční stáže v některé z vybraných zemí v délce 2 - 12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Hradec Králové nabízí studentům ubytování na Palachových kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách univerzity zde.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III