Fakulta informatiky a managementu vznikla v roce 2000 transformací z Fakulty řízení a informační technologie, která působila od roku 1993.

Studijní programy

Nabízí studium v oblasti informačních technologií, informačního managementu a dále v oblasti cestovního ruchu, sportovního managementu a finančního managementu. Fakulta poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium ve formě prezenční i kombinované.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v závislosti na absolvovaném oboru např. v IT firmách jako programátoři, analytici, na manažerských pozicích v oborech dle svého zaměření aj.

https://www.uhk.cz/FIM

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky ke studiu v bakalářském studijním programu Ekonomika a management proběhnou ve všech oborech i formách studia formou písemných testů.

Přijímací zkoušky ke studiu ve studijních programech Systémové inženýrství a informatika a Aplikovaná informatika ve všech oborech magisterského navazujícího studia se budou konat formou písemných testů, přijímací zkoušky na doktorský stupeň studia proběhnou formou pohovoru. 

Přihlášku je možné podat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

FIM hostí stážisty z Francie

FIM hostí stážisty z Francie

Institut moderních informačních technologií (IMIT) na Fakultě informatiky a managementu přijal na dvouměsíční stáž studenty z univerzity Télécom Lille http://www.telecom-lille.fr. číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mají studenti možnost strávit 1 až 2 semestry svého studia na některé partnerské evropské univerzitě. Kromě programu Erasmus+ má fakulta uzavřena mnoho bilaterálních smluv s univerzitami po celém světě.

Zahraniční stáže

V rámci programu Erasmus+ lze rovněž vyjet na zahraniční stáž po dobu 2 až 12 měsíců do některé evropské země. Studenti FIM UHK mají také možnost získat stipendium na 3 - 5 měsíční stáž ve výzkumném institutu Florida Institute for Human & Machine Cognition v USA.

Ubytování a koleje

Univerzita Hradec Králové nabízí studentům ubytování na Palachových kolejích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete v této sekci.