O nás

Pražská vysoká škola psychosociálních studií získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v roce 2001. Nabízí studium v bakalářských a navazujících magisterských programech zaměřených na sociální práci, psychologii a psychoterapii a zdravotně sociální péči.

PVŠPS zajišťuje jako jediná soukromá vysoká škola v České republice studium jednooborové psychologie v bakalářském i magisterském studijním programu.

Studium je organizováno tak, aby posluchači získali vědomosti nejen obvyklým způsobem, ale jsou vedeni také vlastní zkušeností ve výuce a praxi k tomuto účelu speciálně vytvořené a připravené. Většina praxe je zajištěna přímo v terénu, kolektiv ročníku je definován a organizován jako reálné společenství nazývané studijní komunita. Cílem komunitní formy studia je naučit se dobře a spokojeně žít ve společenství ostatních lidí a zažít přínosy této pospolitosti, které pak bude student schopen používat ve vlastní praxi. Pro studium je typická diskuse!

Kde nás najdeš

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Hekrova 805/25
149 00 Praha 4-Háje

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studijní programy

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii:

Přijímací zkoušky mají tři části:

1. část je písemná a obsahuje: test obecných studijních předpokladů, vědomostní test (základy společenských věd), osobnostní dotazník.

2. část je ústní a je zaměřena na: orientaci v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeč předloží, řešení modelového sociálního problému nebo situace, posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

3. část - talentová zkouška - pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady uchazeče.

Psychologie:

Přijímací zkoušky mají tři části:

1. část je písemná a obsahuje: test obecných studijních předpokladů, vědomostní test, který zjišťuje úroveň všeobecně-kulturní informovanosti a úroveň předběžných znalostí z psychologie a společenských věd; test z cizího jazyka. Úspěšné absolvování písemné části je podmínkou postupu k dalším částem přijímacích zkoušek. K další části přijímacího řízení postoupí část uchazečů sestavených do pořadí podle výsledků části písemné.

2. část je ústní a je zaměřena na: orientaci v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeč předloží, posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání, řešení modelového problému nebo situace.

3. část - talentová zkouška - pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady uchazeče k výkonu povolání psychologa.

  • Elektronická přihláška: 650 (Bc.
  • Papírová přihláška: 850 (Bc.)

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 10 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Školné (předpokládaná cena za 1 semestr studia):

  • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii: 25 500,- Kč
  • Psychologie: 29 700 Kč

Kontakt

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Hekrova 805/25
149 00 Praha 4-Háje

Pobočky