Pražská vysoká škola psychosociálních studií získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v roce 2001. Nabízí studium v bakalářských a navazujících magisterských programech zaměřených na sociální práci, psychologii a psychoterapii a zdravotně sociální péči.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 10 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy