O nás

Při studium na VŠEM volí každý student Bc. / BBA / Ing. / MSc. / MBA / DBA z nejširší nabídky více než 60 zaměření studia (Lidské zdroje, Personální marketing, Administrativa a management, Reklama a PR, Manažerská psychologie, Sociální média Osobnostní rozvoj, Projektový management, Finance, Krizové řízení, Udržitelné podnikání, Sportovní marketing a management, Komunikace a média...).

Studijní poplatky dle vlastních možností každého uchazeče od 20.000 Kč/rok. Studovat můžete i za 2.000 Kč/měsíc. Sami se rozhodnete, zda budete chtít studovat ve všední dny (prezenčně, zpravidla 1-3dny/týden), o víkendu (kombinovaně, zpravidla 1-2 víkendy/měsíc), intenzivně 3x za rok (kombinovaná forma II), nebo kdykoli a odkudkoli on-line (distančně).

Kromě české akreditace MŠMT, jsou programy akreditovány u mezinárodních organizací ACBSP. Díky mezinárodní akreditaci získají absolventi VŠEM dva diplomy najednou, a to jak český, tak mezinárodní (Bc. + BBA a Ing. + MSc.). Absolventi bakalářského i navazujícího studia na VŠEM navíc získají titul MBA, protože Bc. + Ing. = MBA!

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola ekonomie a managementu

Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5

Přihlášky a přijímačky

Studium je možné zahájit ve třech termínech (přihlášky do 15.10.2022 / 1.1.2023 / 1.4.2023), dle osobních a studijních preferencí uchazeče. Přijímací řízení v řádném termínu podání ePřihlášky je zdarma.

ePřihláška a průběh

  1. Přihlášení ke studiu prostřednictvím elektronické ePřihlášky VŠEM do stanoveného termínu pro zahájení studia na VŠEM.
  2. I. kolo - Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ) ve formě odpovědí „multiple choice“ (a/b/c/d/e) pro zjištění základních informací a motivace uchazeče.
  3. II. kolo - (nepovinné) v podobě osobního setkání/konzultace se studijním poradcem pro zodpovězení dotazů, nebo  individuální nastavení studijního plánu i administrace studia na míru. Termín konzultace si uchazeč stanovuje individuálně v rámci Rezervační aplikace VŠEM
  4. Uchazeči o studium v rámci distanční formy mohou studium zahájit v individuálních termínech (nejsou vázání stanovenými termíny zahájení studia).
  • Elektronická přihláška: zdarma

Aktuality

Doplňující informace

TOP 10 VŠEM

1. Moderní pojetí výuky s důrazem na praktickou aplikaci teoretických znalostí se zapojením osobností z praxe.

Spolupráce s více než 100 českými i nadnárodními společnostmi v rámci výuky, praxe studentů i hledání vhodného zaměstnání.

2. Interaktivní výukové aplikace VŠEM navržené s ohledem na potřeby našich studentů.

Videolearning, Audiolearning, Videoforum, eBooks, eKonfigurátor studia, Rezervační systém, Studentský informační systém VŠEM a další.

3. Studijní literatura v elektronické i tištěné podobě zdarma, připravená odborníky z praxe i lektory VŠEM.

4. Změna zaměření studia v prvním ročníku, pokud byste zjistili, že se chcete věnovat něčemu jinému.

V průběhu studia můžete rovněž změnit formu studia i cenovou úroveň školného.

5. První pracovní pohovor, ale všichni chtějí min. 20 let praxe?

Studenti VŠEM prokáží nabyté znalosti a dovednosti již v průběhu studia – Mikrodiplomy VŠEM.

6. Chcete zkusit práci v neziskové organizaci, v Google, rodinné firmě, pracovat v zahraničí, nebo založit vlastní firmu? Vše můžete stihnout v průběhu studia na VŠEM.

7. Provedeme vás studiem na vysoké škole, kdy se můžete denně obracet na své studijní poradce.

Informačně poradenské centrum VŠEM pro uchazeče i studenty k dispozici 7 dní v týdnu.

8. Studentský život a aktivity, které pro studenty realizuje VŠEM, anebo je chystají sami studenti pro své spolužáky.

9. Bydlení VŠEM - ubytování v apartmánech, multifunkční výukový a studijní prostor, knihovna, posilovna, venkovní učebny i sportoviště i restaurace a Stravenky VŠEM.

10. VŠEM není jen škola!

Vysoká škola ekonomie a managementu, Akademie VŠEM střední škola, Mateřská škola VŠEM, apartmány Campus VŠEM, podnikatelský inkubátor StartUp VŠEM a Akcelerátor VŠEM i výzkumné organizace CES VŠEM a CIS VŠEM.

A jakých TOP 10 VŠEM máme připraveno pro zaměstnané studenty a absolventy středních škol?

Kontakt

Vysoká škola ekonomie a managementu

Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5