O nás

Při studiu na VŠEM volí každý student Bc. | BBA | Ing. | MSc. | MBA | DBA z nejširší nabídky více 100 zaměření studia (z oblastí Lidských zdrojů, Psychologie, Marketingu a Reklamy, Managementu, Sociologie, Inovací, Ekonomie a mnoha dalších).

- Nově VŠEM jako první a jediná škola v ČR získala akreditaci k realizaci nového magisterského studijního programu Lidské zdroje v prezenční a kombinované formě studia! Program je zaměřený především na oblasti lidských zdrojů, Sociologie a Psychologie.

- Studijní poplatky dle vlastních možností a preferencí každého uchazeče od 20.000 Kč/rok. Studovat můžete i za 2.000 Kč měsíčně.

- Sami se rozhodnete, zda budete chtít studovat ve všední dny (prezenčně, zpravidla 1 - 3 dny v týdnu), o víkendu (kombinovaně, zpravidla 1 - 2 víkendy v měsíci), intenzivně 3x za rok (kombinovaná forma studia II), odkudkoli on-line se streamovanou výukou dle rozvrhu (distanční forma studia I), nebo kdykoli on-line prostřednictvím on-line výukových aplikací VŠEM (distanční forma studia II).

- Kromě české akreditace MŠMT, jsou programy akreditovány u mezinárodní organizace ACBSP. Díky mezinárodní akreditaci získají absolventi VŠEM dva diplomy najednou, a to jak český, tak mezinárodní (Bc. + BBA a Ing. + MSc.).

1 studium, 1 školné, 2 diplomy (Bc. + MBA | Ing. + MBA) v případě, kdy se student rozhodne zpracovat a úspěšně prezentovat Capstone project, tedy závěrečný Business projekt.

- Nečekejte až na absolutorium a již v průběhu studia získejte Mikrodiplom VŠEM! Díky Mikrodiplomům získávají studenti VŠEM cennou konkurenční výhodu na trhu práce.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola ekonomie a managementu

Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení je aktuálně otevřeno pro ePřihlášky k zahájení studia od října 2024. Přihlášku je možné tak zasílat do 1. 9. 2024.

Studium je možné zahájit ve třech řádných termínech LEDEN | DUBEN | ŘÍJEN, dle osobních a studijních preferencí uchazeče. Lednový termín je otevřený pro studium v rámci Distanční formy II.

ePřihláška a průběh:

  1. Zvolit termín zahájení studia (říjen, duben) s přihlášením ke studiu prostřednictvím elektronické ePřihlášky VŠEM do stanoveného termínu (řádný termín bez poplatku).
  2. I. kolo - Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ) ve formě odpovědí „multiple choice“ (a/b/c/d/e) s možností dodatečné textové odpovědi.
  3. II. kolo - Pohovor/osobní konzultace se studijním poradcem zjišťuje motivaci ke studiu pro stávající nebo budoucí profesní kariéru uchazeče, ale je i možností uchazeče pro dotazy v rámci budoucího studia na VŠEM, či pro individuální nastavení studijního plánu i administrace studia.
  4. Uchazeči o studium v rámci distanční formy studia II mohou studium zahájit v individuálních termínech (nejsou vázání stanovenými termíny zahájení studia).
  • Elektronická přihláška: zdarma

Aktuality

Doplňující informace

TOP 10 VŠEM

1. Moderní pojetí výuky s důrazem na praktickou aplikaci teoretických znalostí se zapojením osobností z praxe.

Spolupráce s více než 600 českými i nadnárodními společnostmi v rámci výuky, praxe studentů i hledání vhodného zaměstnání.

2. V administrativním servisu pro zaměstnané a velmi vytížené nemáme konkurenci! Žádná VŠ neposkytuje svým studentům služby a administrativní podporu v takovém rozsahu.

3. Interaktivní výukové aplikace VŠEM navržené s ohledem na potřeby našich studentů.

Videolearning, Audiolearning, Videoforum, VideoStream, eBooks, Rezervační aplikace, Studentský informační systém VŠEM a další.

4. Studijní literatura (vysokoškolské učebnice) v elektronické podobě zdarma, připravená odborníky z praxe i lektory VŠEM.

5. Změna zaměření studia v prvním ročníku, pokud byste zjistili, že se chcete věnovat něčemu jinému.

V průběhu studia můžete rovněž změnit formu studia i cenovou úroveň školného.

6. První pracovní pohovor, ale všichni chtějí min. 20 let praxe?

Studenti VŠEM prokáží nabyté znalosti a dovednosti již v průběhu studia – Mikrodiplomy VŠEM.

7. Provedeme vás studiem na vysoké škole, kdy se můžete denně obracet na své studijní poradce.

Informačně poradenské centrum VŠEM pro uchazeče i studenty k dispozici 7 dní v týdnu.

8. Studentský život a aktivity, které pro studenty realizuje VŠEM, anebo je chystají sami studenti pro své spolužáky.

9. Campus VŠEM - ubytování ve více než 100 moderních apartmánech, multifunkční výukový a studijní prostor, knihovna, posilovna, prádelna, venkovní učebny, sportoviště, restaurace i kavárna. Vysokoškolský kampus, který nemá v ČR konkurenci!

10. VŠEM není jen škola!

Vysoká škola ekonomie a managementu, Akademie VŠEM střední škola, apartmány Campus VŠEM, podnikatelský inkubátor StartUp VŠEM a Akcelerátor VŠEM i výzkumné organizace CES VŠEM a CIS VŠEM.

A jakých TOP 10 VŠEM máme připraveno pro zaměstnané studenty a absolventy středních škol?

Kontakt

Vysoká škola ekonomie a managementu

Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5