O nás

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) nabízí bakalářské (Bc./BBA), magisterské (Ing./MSc./MBA) a doktorandské (Ph.D.) studijní programy s více než 20 oborovými specializacemi, v prezenční, kombinované (I a II) a distanční formě studia Výuka je realizována v českém i anglickém jazyce pro téměř 3.000 studentů. VŠEM rovněž poskytuje programy celoživotního vzdělávání, specializované profesní a MOOC kurzy (Massive open on-line courses), zaměřené na široké spektrum oblastí. Kromě povinné české akreditace MŠMT ČR, jsou programy akreditovány u mezinárodní organizace ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs (USA)) a ATHEA (Association for Transnational Higher Education Accreditation). Díky mezinárodní akreditace tak získají absolventní VŠEM dva diplomy, a to jak český, tak mezinárodní.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení (PŘ) je dvoukolové, kdy absolvování I. kola (elektronický dotazník) je povinné, účast uchazeče ve II. kole (pohovor/konzultace se studijním poradcem) je pro uchazeče dobrovolná a slouží pro případné zjištění potřeb a požadavků uchazeče v rámci individualizace studia na míru jeho potřebám.

Studium na VŠEM je možné zahájit třikrát ročně (leden, duben a říjen), s 12ti měsíčním zkouškovým obdobím, kdy si každý student volí ze dvou cenových úrovní (od 30.000 Kč/rok), a to dle svých finančních možností, respektive požadavků na administrativní a studijní služby.

V rámci individualizace studia a přizpůsobení se potřebám studentů, nabízí VŠEM vlastní stipendijní programy, které jsou určeny pro nadané studenty, olympioniky, válečné veterány, vrcholové sportovce, svobodné matky, zaměstnance neziskových organizací nebo hendikepované a zdravotně postižené.

  • Elektronická přihláška: zdarma

Aktuality

Doplňující informace

Obsah a forma výuky VŠEM je přizpůsobena jak studentům (struktura výukových a zkouškových soustředění), tak i potřebám stávajících nebo budoucích, zaměstnavatelů, kdy jednou z hlavních inspirací, je spolupráce zahraničních universit s komerční sférou, která vede k pochopení aktuálních potřeb trhu práce, např. v oblasti zařazování interaktivních prvků do výukového procesu.

Studijní specializace

Studenti VŠEM si pro poslední ročník studia volí specializační blok dle vlastních preferencí i další volitelné předměty. Každý student si tak tvoří v on-line eKonfigurátoru studia VŠEM studium na míru vlastním potřebám. Student si sestavuje studium tak, aby bylo pro něj nejen přínosem, ale i zábavou.

Bakalářské studijní programy (Bc./BBA)

Podniková ekonomika – Finance, Lidské zdroje, Mezinárodní management, Marketing a reklama

Komunikace a lidské zdroje – Komunikace a společnost, Psychologie a sociologie, Řízení lidských zdrojů, Komunikace v managementu, Lidské zdroje

Marketing – Komunikace a média, Marketingové a reklamní strategie, Personální marketing, Sociální média, Marketing management, Marketing a reklama

Magisterské studijní programy (Ing. / MSc.)

Management firem – Mezinárodní management, Finance, Lidské zdroje, Management obchodu a logistika, Marketing a reklama, Mezinárodní obchod

Ekonomická a mezinárodní studia – Mezinárodní obchod, Inovace, Podnik v Evropské unii, Politická ekonomie

Doktorandské studijní programy (Ph.D.)

Ekonome a management – Ekonomické a sociální inovace, Finanční management, Management lidských zdrojů, Marketing, Mezinárodní ekonomie, Projektový management, Prognostika a plánování, Sociální pedagogika/Sociální patologie, Statistická analýza, Udržitelné podnikání

Velký důraz je kladen na praktickou využitelnost teoretických znalostí studenta již v průběhu samotného studia, kdy část akademických pracovníků podílejících na výuce, je přímo z praxe a dokáže tak do přednášek implementovat vlastní zkušenosti a poznatky s tím, že mezi studenty objevují mnohdy své budoucí zaměstnance nebo spolupracovníky. V samostatném projektu Hosté VŠEM, navštívilo akademickou půdu, již přes sto významných osobností, a to nejen z ekonomického prostředí (Zdenek Pohlreich, Tomáš Sedláček, Andrej Babiš, Stanislav Bernard, Jan Mühlfeit a další).

CAMPUS VŠEM

VŠEM má jako jediná soukromá vysoká škola v České republice vlastní univerzitní Campus VŠEM, kde jsou studentům k dispozici multimediální učebny, knihovna, studovna, klub, posilovna, kávový bar Tiché kavárny s neslyšící obsluhou, StartUp VŠEM, Akcelerátor VŠEMMateřská škola VŠEM a od ledna 2019 i studentské apartmány, venkovní učebny a vlastním multifunkčním sportoviště.

StartUp VŠEM

je prostorem pro práci, setkávání, inovace, osobní rozvoj a rozvoj podnikání. Otevírá dveře ke komunitě, která podpoří studentův projekt a napomůže k jeho úspěchu. Studenti zde mohou získat cenné kontakty, inspiraci novými pohledy, odborné vedení zkušených a finanční investici ve výši 2 miliony korun.

Elitní program VŠEM

Elitní program VŠEM je nadstandardní vzdělávací a tréninkový program, který se zaměřuje na rozvoj studijně nadaných studentů, kteří projevují aktivní zájem o své studium a budoucí profesní uplatnění. Hlavním cílem programu je poskytovat nadstandardní výuku prostřednictvím přednášek atraktivních oblastí, speciálně navržených pro Elitní program VŠEM a zprostředkování úzké spolupráce s konkrétními společnostmi pro již vybrané pracovní pozice.

V rámci Elitního programu VŠEM je studentům zprostředkována spolupráce s vybranou společností nebo organizací, jejíž podnikání odpovídá realizovaným studijním oborům s cílem získání pracovní pozice ve středním a vyšším managementu po ukončení studia na VŠEM nebo v jeho průběhu.

Mikrodiplomy VŠEM

Studenti VŠEM mají nárok při splnění stanovených studijních podmínek (studijní předměty, kredity) získat Mikrodiplom VŠEM. Díky Mikrodiplomu VŠEM mohou studenti prokázat nabyté vědomosti v daných oblastech již v průběhu svého studia na VŠEM a získávají tak cennou konkurenční výhodu na trhu práce.

VŠEM poskytuje svým studentům komplexní znalost dané problematiky od prvního ročníku studia, kterou může student aplikovat obratem v rámci vlastní praxe. Mikrodiplom VŠEM je udělován na základě absolvovaných studijních předmětů v rámci studijních/odborných modulů nebo počtu dosažených kreditů za dobu studia (Communication & Society, Project Mastery, Management & Leadership, Business Plan, Entrepreneurship, Self-Development, Junior Business Administration atd.).

Kontakt

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5