O nás

Při studiu na VŠEM volí každý student Bc. / BBA / Ing. / MSc. / MBA / DBA z nejširší nabídky více než 60 zaměření studia (z oblastí Lidských zdrojů, Psychologie, Marketingu a Reklamy, Managementu, Financí, Inovací, Ekonomie…)!

  • Studijní poplatky dle vlastních možností a preferencí každého uchazeče od 20.000 Kč/rok. Studovat můžete i za 2.000 Kč/měsíc!
  • Sami se rozhodnete, zda budete chtít studovat ve všední dny (prezenčně, zpravidla 1-3dny/týden), o víkendu (kombinovaně, zpravidla 1-2 víkendy/měsíc), intenzivně 3x za rok (kombinovaná forma II), nebo kdykoli a odkudkoli on-line (distančně).
  • Kromě české akreditace MŠMT, jsou programy akreditovány u mezinárodní organizace ACBSP. Díky mezinárodní akreditaci získají absolventi VŠEM dva diplomy najednou, a to jak český, tak mezinárodní (Bc. + BBA a Ing. + MSc.).
  • V rámci navazujícího magisterského studia obdrží absolvent v případě úspěšné obhajoby Capstone project titul MBA zdarma (Ing. + MBA).
Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola ekonomie a managementu

Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5

Přihlášky a přijímačky

Studium je možné zahájit ve třech termínech (přihlášky do 1.4.2023 (DUBEN) / 1.9.2023 (ŘÍJEN) / 1.2.2024 (LEDEN)), dle osobních a studijních preferencí uchazeče.

ePřihláška a průběh

  1. Přihlášení ke studiu prostřednictvím elektronické ePřihlášky VŠEM do stanoveného termínu pro zahájení studia na VŠEM.
  2. I. kolo - Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ) ve formě odpovědí „multiple choice“ (a/b/c/d/e) pro zjištění základních informací a motivace uchazeče.
  3. II. kolo - (nepovinné) v podobě osobního setkání/konzultace se studijním poradcem pro zodpovězení dotazů, nebo  individuální nastavení studijního plánu i administrace studia na míru. Termín konzultace si uchazeč stanovuje individuálně v rámci Rezervační aplikace VŠEM
  4. Uchazeči o studium v rámci distanční formy studia II mohou studium zahájit v individuálních termínech (nejsou vázání stanovenými termíny zahájení studia).
  • Elektronická přihláška: zdarma

Aktuality

Doplňující informace

TOP 10 VŠEM

1. Moderní pojetí výuky s důrazem na praktickou aplikaci teoretických znalostí se zapojením osobností z praxe.

Spolupráce s více než 600 českými i nadnárodními společnostmi v rámci výuky, praxe studentů i hledání vhodného zaměstnání.

2. V administrativním servisu pro zaměstnané a velmi vytížené nemáme konkurenci! Žádná VŠ neposkytuje svým studentům služby a administrativní podporu v takovém rozsahu.

3. Interaktivní výukové aplikace VŠEM navržené s ohledem na potřeby našich studentů.

Videolearning, Audiolearning, Videoforum, VideoStream, eBooks, Rezervační aplikace, Studentský informační systém VŠEM a další.

4. Studijní literatura (vysokoškolské učebnice) v elektronické podobě zdarma, připravená odborníky z praxe i lektory VŠEM.

5. Změna zaměření studia v prvním ročníku, pokud byste zjistili, že se chcete věnovat něčemu jinému.

V průběhu studia můžete rovněž změnit formu studia i cenovou úroveň školného.

6. První pracovní pohovor, ale všichni chtějí min. 20 let praxe?

Studenti VŠEM prokáží nabyté znalosti a dovednosti již v průběhu studia – Mikrodiplomy VŠEM.

7. Provedeme vás studiem na vysoké škole, kdy se můžete denně obracet na své studijní poradce.

Informačně poradenské centrum VŠEM pro uchazeče i studenty k dispozici 7 dní v týdnu.

8. Studentský život a aktivity, které pro studenty realizuje VŠEM, anebo je chystají sami studenti pro své spolužáky.

9. Campus VŠEM - ubytování ve více než 100 moderních apartmánech, multifunkční výukový a studijní prostor, knihovna, posilovna, prádelna, venkovní učebny, sportoviště, restaurace i kavárna. Vysokoškolský kampus, který nemá v ČR konkurenci!

10. VŠEM není jen škola!

Vysoká škola ekonomie a managementu, Akademie VŠEM střední škola, apartmány Campus VŠEM, podnikatelský inkubátor StartUp VŠEM a Akcelerátor VŠEM i výzkumné organizace CES VŠEM a CIS VŠEM.

A jakých TOP 10 VŠEM máme připraveno pro zaměstnané studenty a absolventy středních škol?

Kontakt

Vysoká škola ekonomie a managementu

Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5