Nalezli jsme 174 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Unicorn University

 • Softwarové inženýrství a big data
 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
2 programy

Fakulta chemické technologie

 • Chemie
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
 • Chemické technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Udržitelnost a oběhové hospodářství
 • Technologie vody
 • Energie a paliva

a další 2 programy

5 programů

Fakulta umění

 • Knižní design a animace
 • Trubka
 • Grafika

a dalších 26 programů

29 programů

Pedagogická fakulta

 • Logopedie (jednooborové)
 • Učitelství ruského jazyka pro základní školy
 • Učitelství přírodopisu pro základní školy (dvouoborové)

a dalších 23 programů

26 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Veřejné zdravotnictví
 • Intenzivní péče
 • Optometrie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Přírodní látky a léčiva
 • Mikrobiologie a genové inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta pedagogická

 • Učitelství českého jazyka pro základní školy
 • Učitelství hudební výchovy pro základní školy
 • Učitelství českého jazyka pro střední školy

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Stavba energetických strojů a zařízení
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika a informační technologie
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Výkonové systémy a elektroenergetika
 • Materiály a technologie pro elektrotechniku
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Areálová studia: bavorská studia
 • Rozvoj a globalizace

a dalších 9 programů

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
 • Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a dalších 14 programů

17 programů

University College Prague

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management hotelnictví a lázeňství
 • Mezinárodní a diplomatická studia – zaměření Kariérní diplomat

a další 4 programy

7 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management
 • Arts management
 • Management (EN)
 • International Management/CEMS (EN)
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Teoreticko-výzkumná psychologie
 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Antropologická studia

a dalších 13 programů

16 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační a komunikační bezpečnost
 • Informatika
 • Automobilové elektronické systémy

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geoenvironmentální rizika a sanace
 • Geologie

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Management kvality a řízení průmyslových systémů
 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Ekonomika a management v průmyslu
 • Chemické a environmentální inženýrství - Environmentální inženýrství

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Veřejná správa a sociální politika
 • Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
 • Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
3 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Materiálové inženýrství

a dalších 16 programů

19 programů