Nalezli jsme 174 škol

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Biomedicínská a klinická informatika
 • Aplikovaná fyzioterapie

a další 4 programy

7 programů

Masarykův ústav vyšších studií

 • Projektové řízení inovací
 • Innovation Project Management (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Letectví a kosmonautika
 • Lékařská elektronika a bioinformatika
 • Otevřená informatika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta informačních technologií

 • Znalostní inženýrství
 • Systémové programování
 • Softwarové inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Projektové řízení
 • Systémové inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Evoluční biologie
 • Ekologie
 • Ecology (EN)

a dalších 46 programů

49 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní
1 program

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Provoz a údržba vozidel
 • Elektrická trakce a elektromobilita
 • Dopravní stavitelství

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemické inženýrství
 • Technologie výroby a zpracování polymerů
 • Organická chemie

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Ekonomika a management podniku
 • Management finančních institucí
 • Regional Development and Governance (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta humanitních studií

 • Předškolní pedagogika
 • Sociální pedagogika
2 programy

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Rizikové inženýrství
 • Bezpečnost logistických systémů
 • Ochrana obyvatelstva
 • Environmentální bezpečnost
4 programy

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Management ve zdravotnictví
 • Podnikání a ekonomika podniku
 • Podnikání ve službách cestovního ruchu

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta multimediálních komunikací

 • Marketing Communications (EN)
 • Zvuková skladba
 • Tvorba prostoru

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Řízení jakosti
 • Polymer Engineering (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta chemické technologie

 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
 • Syntéza a výroba léčiv
 • Chemie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Bezpečnostní management
 • Bezpečnostní technologie

a dalších 6 programů

9 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
2 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Analytická chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii

a další 2 programy

5 programů