Nalezli jsme 175 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Teologická fakulta

 • Teologie
 • Pedagogika volného času
 • Filosofie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Zootechnika
 • Zemědělská technika a technologie
 • Zemědělské biotechnologie

a dalších 5 programů

8 programů

Technická fakulta

 • Agricultural Engineering (EN)
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Zemědělská technika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Reprodukční biotechnologie
 • Hospodaření v zemědělství
 • Výživa zvířat

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Agroecology (EN)
 • Tropical Crop Management and Ecology (EN)
 • Agricultural Sciences and Farming Systems in the Tropics and Subtropics - double degree (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva
 • Lesní inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta architektury

 • Krajinářská architektura
 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura (EN)

a další 4 programy

7 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Projektové řízení
 • Systémové inženýrství
 • Ekonomika a management

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Analytická chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informatiky

 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Umělá inteligence a zpracování dat
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Europe from the Visegrad Perspective (EN)
 • Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
 • Energy Policy Studies (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - hudební výchova (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta podnikatelská

 • Strategický rozvoj podniku podniku
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Informační management

a další 2 programy

5 programů

Zahradnická fakulta

 • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin
 • Realizace a správa zeleně
 • International Master of Horticulture Science (EN)

a další 4 programy

7 programů

Agronomická fakulta

 • Molekulární biologie a biotechnologie rostlin
 • Technologie potravin
 • Krmivářství

a dalších 18 programů

21 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta mezinárodních vztahů

 • International and Diplomatic Studies (EN)
 • Turismus a hospitality management
 • Podnikání a právo

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Politologie – latinskoamerická studia
 • Politologie – africká studia
 • Historie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie
 • Bezpečnostní management
 • Softwarové inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika (EN)
 • Technologie potravin
 • Environmentální inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Bezpečnost logistických systémů
 • Rizikové inženýrství
 • Environmentální bezpečnost
 • Ochrana obyvatelstva
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Předškolní pedagogika
2 programy