Nalezli jsme 174 škol

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Fakulta strojního inženýrství

 • Přesná mechanika a optika
 • Aerospace Technology (EN)
 • Mechatronika

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika a informační technologie
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Výkonové systémy a elektroenergetika
 • Materiály a technologie pro elektrotechniku
4 programy

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Konstruování strojů a technických zařízení

a další 2 programy

5 programů

Fakulta životního prostředí

 • Obnova krajiny
 • Environmentální geoinformatika
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
4 programy

Škoda Auto Vysoká škola

 • Průmyslový management
 • Finance v mezinárodním podnikání
 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců a nákupu

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární ochrana veřejného zdraví
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Ochrana zvířat a welfare
4 programy

Fakulta strojní

 • Mechatronika
 • Dopravní systémy a technika
 • Energetické stroje a zařízení

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Aplikovaná elektronika
 • Řídicí a informační systémy

a dalších 9 programů

12 programů

Prague City University

 • MSc Leadership and Strategic Management
 • MSc Computing
 • MSc International Management
3 programy

Fakulta chemická

 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů
 • Environmentální chemie a technologie

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb
 • Stavební inženýrství - Prostředí staveb
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta ekonomická

 • Projektové a procesní řízení
 • Podniková ekonomika a management
 • Ekonomická a regionální geografie
 • Informační management
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Open Informatics (EN)
 • Účetnictví a daně
 • Ekonomika a management

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Německá filologie (dvouoborové)
 • Nizozemská filologie
 • Sociologie

a dalších 68 programů

71 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Sociální práce
 • Ekonomika a management veřejného sektoru
 • Regionální rozvoj a veřejná správa
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Bioinženýrství
 • Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol

a další 4 programy

7 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finanční inženýrství

a další 4 programy

7 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Podniková informatika
 • Statistika
 • Kognitivní informatika

a dalších 8 programů

11 programů

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Hospodářská politika
 • Moderní hospodářské dějiny
 • Regionalistika a veřejná správa
4 programy