Nalezli jsme 144 škol

Vysoká škola, která pomáhá rozvíjet talent a najít uplatnění! Zjistit více

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Geotechnika
 • Stavební inženýrství - Městské inženýrství a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Teorie konstrukcí

a další 2 programy

5 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)
3 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Metalurgická technologie
 • Tepelná technika a paliva v průmyslu

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Energetické stroje a zařízení

a dalších 10 programů

13 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Hornictví a hornická geomechanika
 • Úpravnictví
 • Geologické inženýrství (čtyřleté)

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemie
 • Molekulární chemická fyzika a senzorika
 • Chemické a procesní inženýrství

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie
 • Léčiva a biomateriály
 • Chemie a technologie materiálů

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektroenergetika
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Filozofie a dějiny vědy a techniky
 • Moderní dějiny
 • Mezinárodní vztahy
4 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie makromolekulárních látek
 • Technology of Macromolecular Substances (EN)
 • Technology of Makromolecular Substances (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Hygiena a technologie potravin
 • Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie
 • Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta chemická

 • Fyzikální chemie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Potravinářská chemie

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Cybernetics, control and Measurements (EN)
 • Microelectronics and Technology (EN)
 • Teleinformatics (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika
 • Geomatika
 • Informatika a výpočetní technika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika (EN)
 • Automatické řízení a informatika
 • Informační technologie (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Finance
 • Ekonomika a management
 • Finance (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Politologie
4 programy