Nalezli jsme 144 škol

Akční sleva ze školného Early Birds 5.000 Kč pro prváky do konce června! Zjistít více

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Strojírenské technologie a materiály
 • Teorie a stavba strojů
 • Průmyslové inženýrství a management
3 programy

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Rybářství
 • Fishery (EN)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Toxikologie
 • Didaktika fyziky
4 programy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mediální studia
 • Politologie
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • Ekonomie
 • Finance
 • Ekonomika a management

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta stavební

 • Physical and Building Materials Engineering
 • Civil Engineering Management
 • Water Management and Water Structures

a dalších 8 programů

11 programů

Univerzitní studijní programy

 • Fyzika
 • Nanotechnologie
 • Výpočetní vědy

a další 2 programy

5 programů

Farmaceutická fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
1 program

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Ekonomika a management lesnictví a dřevařství
 • Aplikovaná geoinformatika a DPZ v lesnictví
 • Hospodářská úprava lesa

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Biblical Theology (EN)
 • Filozofie náboženství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinantropologie
 • Kinanthropology (EN)
2 programy

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Technická kybernetika
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Applied Sciences in Engineering

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Technologie a materiály
 • Stavba strojů a zařízení
3 programy

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biologie a patologie buňky
 • Experimentální chirurgie

a dalších 20 programů

23 programů