Nalezli jsme 151 škol

Zkušenosti z celého světa 🌍 zastřešené 4 fakultami (Business, Media & IT, Art & Design, Education) Prague City University

Fakulta strojní

 • Dopravní systémy
 • Aplikovaná mechanika
 • Robotika

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management
 • Automatické řízení a informatika (EN)
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)

a další 3 programy

6 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Politologie
 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mediální studia
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Románské jazyky
 • České dějiny
 • Theory and History of Modern Czech Literature (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta stavební

 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství
2 programy

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Aplikovaná zoologie
 • Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin
 • Zemědělská chemie

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie, technologie a analýza potravin
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemistry, Technology and Analysis of Food (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technologie a management v dopravě
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
2 programy

Technická fakulta

 • Procesní a informační inženýrství v agrárním sektoru
 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
 • Technika zemědělských technologických systémů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Bioinženýrství / Bioengineering
 • Elektroenergetika / Electric Power Engineering
 • Elektrotechnologie a materiály / Electrotechnology and Materials

a dalších 23 programů

26 programů

Zahradnická fakulta

 • Ph.D. in Horticulture
 • Krajinářská architektura - Ph.D.
 • European Horticulture (EN)
 • Zahradnictví – Ph.D.
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Kinantropologie
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Pedagogika
 • Didaktika českého jazyka a literatury
4 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Applied Informatics (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínské inženýrství
 • Asistivní technologie
 • Biomedical Engineering (EN)
 • Civilní nouzová připravenost
4 programy

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
 • Politologie
4 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ochrana lesa
 • Tvorba a ochrana krajiny, inženýrské stavby v krajině
 • Forest Management (EN)

a dalších 15 programů

18 programů