Nalezli jsme 144 škol

Chcete získat americký i český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Provozně ekonomická fakulta

 • Hospodářská politika a správa
 • Ekonomika a management
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Automatizace řízení a informatika
4 programy

Zahradnická fakulta

 • Zahradnictví – Ph.D.
 • Krajinářská architektura
 • Ph.D. in Horticulture
 • European Horticulture
4 programy

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Obecná produkce rostlinná

a dalších 6 programů

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biofyzika a fyzika nanostruktur
 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Autonomní systémy
 • Archeologie

a dalších 5 programů

8 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Praktická teologie
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Česká literatura
 • Historické vědy
 • Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize

a dalších 27 programů

30 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)
 • Obecná geografie

a dalších 59 programů

62 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Technologie a management v dopravě
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Anorganická chemie (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Management
 • Regionální a veřejná ekonomie
 • Informatika ve veřejné správě
4 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky
 • Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Mikrobiologie
 • Biotechnologie

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)
3 programy

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance (EN)
 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
4 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management a manažerská ekonomie
 • Management and Managerial Economics (EN)
 • Doctor of Business Administration
3 programy

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomická teorie
 • Hospodářská politika
 • Regionální rovzoj
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
4 programy