Nalezli jsme 196 škol

Chceš si vyzkoušet jeden den vysokoškoláka? Přihlas se na online Stínování výuky FMV VŠE v Praze!

Unicorn Vysoká škola

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
 • Software Development (EN)
 • Business Management

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Politologie – africká studia
 • Filozofie
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví

a dalších 13 programů

16 programů

Pedagogická fakulta

 • Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání(dvouoborové)
 • Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 67 programů

70 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Ekonomika a management
 • Informační management
 • Aplikovaná informatika

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize
 • Německá filologie
 • Teorie a dějiny výtvarných umění

a dalších 126 programů

129 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie
 • Sociální práce s rodinou

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Vojenská doprava
 • Velitel ženijních jednotek
 • Management informačních zdrojů

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Kybernetická bezpečnost
 • Geografické a meteorologické zpravodajství
 • Vojenský pilot

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecného lékařství
 • Zdravotnický záchranář
3 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technologie a řízení dopravy
 • Dopravní stavitelství
 • Dopravní prostředky a infrastruktura

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Organická technologie
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Udržitelný rozvoj v chemii a technologii

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Ekonomika a provoz podniku
 • Ekonomika a management podniku
 • Ekonomika regionálního sportu

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Zdravotnické záchranářství
 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence

a další 2 programy

5 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní systémy a technika
 • Energetické stroje a zařízení (EN)
 • Aplikovaná mechanika (EN)

a dalších 24 programů

27 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatics
 • Geoinformatika
 • Geological Engineering

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Senzorika a kybernetika v chemii
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Syntéza a výroba léčiv
 • Chemické technologie

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biotechnologie (double degree)
 • Forenzní analýza a analýza potravin
 • Technologie potravin

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)

a dalších 6 programů

9 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Bezpečnostní politika
 • Politologie
 • Praxe veřejné správy

a dalších 9 programů

12 programů