Nalezli jsme 195 škol

🤖 Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT

Fakulta financí a účetnictví

 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finance
 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Ekonomická teorie
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

a dalších 8 programů

11 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • International Management (EN)
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta textilní

 • Textilní marketing
 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Textilní technologie a materiály

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické metody v ekonomii
 • Obecná matematika
 • Matematické modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Obchod a marketing
 • Digitální business
 • Finance a účetnictví

a dalších 11 programů

14 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Italština pro odbornou praxi
 • Český jazyk a literatura
 • Němčina pro odbornou praxi

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Speciální pedagogika
 • Veřejná správa a sociální politika

a další 4 programy

7 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Relativistická astrofyzika
 • Astronomie a popularizace
 • Observační astrofyzika vysokých energií

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta podnikohospodářská

 • Podniková ekonomika a management
 • International Management/CEMS (EN)
 • Management

a dalších 5 programů

8 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální práce s rodinou
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Biblical Theology

a dalších 16 programů

19 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková informatika
 • Cestovní ruch
 • Ekonomika a management

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Historie
 • Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk a literatura

a dalších 41 programů

44 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk
 • Učitelství technické výchovy a pracovních činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 53 programů

56 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Aplikovaná matematika (dvouoborové)
 • Chemie životního prostředí

a dalších 48 programů

51 programů

Teologická fakulta

 • Religionistika
 • Filosofie
 • Pedagogika volného času

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Obecná produkce rostlinná
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
 • Zemědělské biotechnologie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství a ochrana vod
 • Rybářství
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
 • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství fyziky pro základní školy

a dalších 57 programů

60 programů

Farmaceutická fakulta

 • Pharmacy (EN)
 • Medicinal Chemistry (EN)
 • Kosmetické prostředky

a dalších 8 programů

11 programů