Nalezli jsme 196 škol

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Zubní lékařství

a dalších 27 programů

30 programů

Pedagogická fakulta

 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
 • Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy (dvouoborové)

a dalších 58 programů

61 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství
 • Rybářství a ochrana vod
 • Fishery and protection of waters (EN)

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání
 • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol

a dalších 53 programů

56 programů

Zemědělská fakulta

 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
 • Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat
 • Speciální zootechnika

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zdravotně sociální fakulta

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Sociální práce
 • Specializace ve zdravotnictví

a dalších 12 programů

15 programů

Agronomická fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
 • Jakost a bezpečnost potravin

a dalších 31 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Fyzika – nanotechnologie
 • Molekulární a buněčná biologie a genetika

a dalších 55 programů

58 programů

Filozofická fakulta

 • Německý jazyk pro SŠ (dvouoborové)
 • Polská filologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Filozofie

a dalších 70 programů

73 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Sociální práce s rodinou
 • Zdravotně-sociální péče
 • Rozvoj a řízení v sociální práci
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta umění

 • Malba II
 • Fagot
 • Sochařství - volná tvorba

a dalších 27 programů

30 programů

Lékařská fakulta

 • Ošetřovatelská péče v geriatrii
 • Klinické vědy
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii

a dalších 14 programů

17 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
 • Němčina pro odbornou praxi
 • Němčina (dvouoborové)

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Veřejná správa a sociální politika
 • Porordní asistence
 • Sociální patologie a prevence

a další 3 programy

6 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické metody v ekonomii
 • Matematická analýza
 • Matematické metody v krizovém řízení

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Výchova ke zdraví (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Dějepis (dvouoborové)

a dalších 66 programů

69 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Mathematics (EN)
 • Fyzika pro SŠ
 • Ochrana a tvorba krajiny

a dalších 37 programů

40 programů

Prague College

 • MSc International Management
 • BSc (Hons) Computing
 • MSc Computing

a dalších 7 programů

10 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Podniková ekonomika a management specializace Podnikání
 • Business Economics and Management (EN)
 • Cestovní ruch a turismus

a dalších 11 programů

14 programů

Ekonomická fakulta

 • Business Administration - Marketing and International Trade (EN)
 • Business Administration - Management of Business Processes (EN)
 • Řízení a ekonomika podniku

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • International Territorial Studies (EN)
 • Regionální rozvoj
 • Mezinárodní teritoriální studia
3 programy