Nalezli jsme 195 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Pedagogická fakulta

 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Učitelství ruského jazyka pro základní školy
 • Učitelství přírodopisu pro základní školy (dvouoborové)

a dalších 57 programů

60 programů

Lékařská fakulta

 • Biomedicínské vědy
 • Zubní lékařství
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta filozofická

 • Mezinárodní vztahy
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Archeologie

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta pedagogická

 • Učitelství českého jazyka pro základní školy
 • Učitelství hudební výchovy pro základní školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy

a dalších 46 programů

49 programů

Fakulta strojní

 • Stavba energetických strojů a zařízení
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika a informační technologie
 • Výkonové systémy a elektroenergetika
 • Materiály a technologie pro elektrotechniku

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro média a veřejnou sféru
 • Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
 • Český jazyk a literatura (jednooborové)

a dalších 37 programů

40 programů

University College Prague

 • Mezinárodní management a marketing – zaměření Sales and marketing manager
 • Mezinárodní management a marketing – zaměření Corporate manager hotelu, lázní a wellness
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta humanitních studií

 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Aplikovaná etika
 • Applied Ethics (EN)

a dalších 29 programů

32 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biochemie
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Chemie

a dalších 77 programů

80 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Aplikovaná fyzika
 • Informační a komunikační bezpečnost

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Anorganická technologie (EN)

a dalších 47 programů

50 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Ekonomika a management
 • Právo v podnikání
 • Bezpečnostně právní studia

a dalších 10 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta vojenských technologií

 • Vojenské technologie – elektrotechnické
 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní
 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

a dalších 5 programů

8 programů

Vojenská lékařská fakulta

 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Teorie obrany státu
 • Bezpečnost a obrana
 • Řízení a použití ozbrojených sil
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Účetnictví a daně
 • Finanční služby

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Finanční správa
 • Regionální a veřejná ekonomie
 • Multimédia ve firemní praxi

a dalších 19 programů

22 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Provoz a údržba vozidel
 • Elektrická trakce a elektromobilita

a dalších 10 programů

13 programů