Nalezli jsme 195 škol

Podej si přihlášku na         VUT do konce března   Calendar Date 31 icon   a začni měnit svět! TADY MŮŽEŠ NĚCO ZMĚNIT! 

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní management
 • Softwarové inženýrství (EN)
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Bezpečnost logistických systémů
 • Environmentální bezpečnost
 • Ochrana obyvatelstva

a další 3 programy

6 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Ekonomika a management ve veřejné správě a regionálním rozvoji
 • Podnikání a ekonomika podniku
 • Průmyslové inženýrství

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Režie a scenáristika
 • Tvorba prostoru
 • Marketingová komunikace

a dalších 23 programů

26 programů

Filozofická fakulta

 • Sociologie
 • Řecká a latinská studia: Novořecký jazyk a literatura
 • Historie - obecné dějiny

a dalších 163 programů

166 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních věd

 • Ekonomie a finance
 • Sociologie a sociální politika
 • Journalism, Media and Globalisation - Erasmus Mundus (EN)

a dalších 54 programů

57 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství geologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Botanika
 • Biologie

a dalších 73 programů

76 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Filosofie a etika
 • Katolická teologie

a další 2 programy

5 programů

1. lékařská fakulta

 • Fyzioterapie
 • Bioetika
 • Biomedical Informatics (EN)

a dalších 50 programů

53 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Particle and Nuclear Physics
 • Quantum Optics and Optoelectronics
 • Částicová a jaderná fyzika

a dalších 73 programů

76 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Lékařská biologie
 • Radiologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie

a dalších 22 programů

25 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmakologie a toxikologie
 • Klinická a sociální farmacie
 • Bioanalytical methods (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzikální měření a modelování

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta pedagogická

 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství dějepisu pro základní školy
 • Učitelství chemie pro základní školy

a dalších 46 programů

49 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)
 • Historie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Politologie (jednooborové)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Lékařská elektronika a bioinformatika
 • Ekonomika energetiky a elektrotechniky / Economics of Energy and Electrical Engineering
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Bioengineering (EN)
 • Bioengineering (Double Degree - EN)
 • Biomedicínské technologie a bioinformatika

a dalších 42 programů

45 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Mezinárodní management
 • Krizové řízení
 • Strategický HRM

a dalších 68 programů

71 programů

Fakulta stavební

 • Akustika
 • Stavební obnova památek
 • Geodezie a kartografie

a dalších 31 programů

34 programů

NEWTON University

 • Ekonomika a management - Finanční řízení podniku
 • Ekonomika a management - Veřejná správa a její aspekty
 • Global Business and Management (EN)

a dalších 11 programů

14 programů