Nalezli jsme 195 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

University of New York in Prague

 • Communication & Media – Concentration in Public Relations
 • Communication & Media – Concentration in Multimedia Journalism
 • Business Administration - Concentration in Finance

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemické a environmentální inženýrství
 • Metalurgická technologie
 • Materiálové vědy a inženýrství

a dalších 31 programů

34 programů

Vysoká škola CEVRO

 • Praxe veřejné správy
 • Management sociálních služeb
 • Veřejná správa

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Anorganická technologie (EN)

a dalších 45 programů

48 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Ekonomika a management
 • Právo v podnikání
 • Bezpečnostně právní studia

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Vojenské technologie – elektrotechnické
 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní
 • Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

a dalších 5 programů

8 programů

Vojenská lékařská fakulta

 • Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie
 • Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Teorie obrany státu
 • Bezpečnost a obrana
 • Řízení a použití ozbrojených sil
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Provoz a údržba vozidel
 • Elektrická trakce a elektromobilita

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Ekonomika a management veřejného sektoru
 • Sociální politika a sociální práce
 • Regionální rozvoj a veřejná správa

a další 4 programy

7 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
 • Zdravotnické záchranářství
 • Asistivní technologie

a dalších 16 programů

19 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Účetnictví a daně
 • Finanční služby

a dalších 12 programů

15 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomie
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Marketing - specializace Marketing a obchod

a dalších 15 programů

18 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta ekonomicko-správní

 • Řízení rozvoje obcí a regionů
 • Informatics in Public Administration (EN)
 • Ekonomika a management podniku

a dalších 19 programů

22 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Nanomateriálová chemie

a dalších 77 programů

80 programů

Pedagogická fakulta

 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 54 programů

57 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Hudební produkce
 • Kytara - jazz
 • Operní režie

a dalších 36 programů

39 programů

Fakulta zdravotnických věd

 • Ergoterapie
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství

a dalších 8 programů

11 programů

Právnická fakulta

 • Evropské a mezinárodní právo
 • International and European Law
 • International and European Law (EN)

a dalších 8 programů

11 programů