Nalezli jsme 195 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Materials Sciences (EN)
 • Konstrukční a procesní inženýrství

a dalších 42 programů

45 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • International Relations – European Studies (EN)
 • Humanitní studia
 • Mezinárodní vztahy - asijská studia

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Konstrukční inženýrství a mechatronika
 • Řízení průmyslových systémů

a dalších 14 programů

17 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Myslivost
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Lesnictví - specializace Lesnictví

a dalších 32 programů

35 programů

Unicorn University

 • Softwarové inženýrství a big data
 • Business Management (EN)
 • Software Development (EN)

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemické technologie

 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie biomateriálů pro medicínské využití
 • Chemie a technologie materiálů

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Udržitelnost a oběhové hospodářství
 • Technologie vody
 • Energie a paliva

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta umění

 • Knižní design a animace
 • Trubka
 • Animovaná tvorba

a dalších 29 programů

32 programů

Pedagogická fakulta

 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Učitelství ruského jazyka pro základní školy
 • Učitelství přírodopisu pro základní školy (dvouoborové)

a dalších 57 programů

60 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Řízení projektu
 • Reklama a PR
 • Lidské zdroje

a dalších 68 programů

71 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta

 • Biomedicínské vědy
 • Zubní lékařství
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Chemie a technologie potravin
 • Přírodní látky a léčiva

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta filozofická

 • Mezinárodní vztahy
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Archeologie

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta pedagogická

 • Učitelství českého jazyka pro základní školy
 • Učitelství hudební výchovy pro základní školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy

a dalších 46 programů

49 programů

Fakulta strojní

 • Stavba energetických strojů a zařízení
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika a informační technologie
 • Electrical Engineering and Information Technology (EN)
 • Výkonové systémy a elektroenergetika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta ekonomická

 • Projektové a procesní řízení
 • Projektové řízení
 • Podniková ekonomika a management

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro média a veřejnou sféru
 • Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
 • Český jazyk a literatura (jednooborové)

a dalších 37 programů

40 programů

University College Prague

 • Mezinárodní management a marketing – zaměření Sales and marketing manager
 • Mezinárodní management a marketing – zaměření Corporate manager hotelu, lázní a wellness
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management a manažerská ekonomie
 • Arts management
 • Management

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta humanitních studií

 • Contemporary European Cultural History (EN)
 • Aplikovaná etika
 • Applied Ethics (EN)

a dalších 29 programů

32 programů