Nalezli jsme 189 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů
 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

a další 4 programy

7 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Technologie potravin
 • Forenzní analýza a analýza potravin
 • Technologie potravin (Univerzitní centrum v Litvínově)
4 programy

Fakulta multimediálních komunikací

 • Marketingové komunikace
 • Teorie a praxe animované tvorby
 • Produkce

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Ochrana životního prostředí
 • Polymerní materiály a technologie
 • Chemie a analýza potravin

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Ochrana zvířat a welfare
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika v dopravě
 • Logistika ve službách
 • Informatika pro logistiku
3 programy

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právní specializace: Právo v podnikání
 • Právní specializace: Právo ve veřejné správě
 • Marketingové komunikace

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond

 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Cestovní ruch a turismus
 • Letový provoz

a dalších 12 programů

15 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Cestovní ruch
 • Finance a řízení
 • Aplikovaná informatika

a dalších 5 programů

8 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Bezpečnostní management - zaměření Právo a bezpečnost
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Digitální marketing

a dalších 39 programů

42 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Technologie a řízení dopravy
 • Strojírenství
 • Pozemní stavby

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
 • Fyzioterapie
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie materiálů
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie potravin - Potravinářská chemie a technologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedicínská technika a bioinformatika
 • Automatizační a měřicí technika
 • Mikroelektronika a technologie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
 • Materiálové inženýrství
 • Mechatronika

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika a finanční studia
 • Matematika a její aplikace
 • Geomatika

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta filozofická

 • Cizí jazyky pro komerční praxi - francouzština
 • Cizí jazyky pro komerční praxi - němčina
 • Humanitní studia

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta podnikatelská

 • Účetnictví a daně
 • Procesní management
 • Ekonomika podniku

a další 2 programy

5 programů