Nalezli jsme 189 škol

📚 Jak se připravit na VŠ? Studujte 2️x efektivněji než teď. Zjistit více

Fakulta textilní

 • Návrhářství
 • Textilní marketing
 • Výroba oděvů a a technické konfekce
 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály
4 programy

Unicorn University

 • Business Management
 • Softwarový vývoj
 • Business Management (Double Degree)

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie a společenské vědy
 • Politologie
 • Sociologie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika - Softwarové inženýrství
 • Management cestovního ruchu - německý jazyk
 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Jazyková a literární kultura
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk (dvouoborové)
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk (dvouoborové)

a dalších 39 programů

42 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofie (dvouoborové)
 • Společenské vědy pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Základy humanitních studií (dvouoborové)

a dalších 10 programů

13 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Právo v obchodních vztazích
 • Praxe veřejné správy

a další 3 programy

6 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Zdanění a daňová politika
4 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Multimédia v ekonomické praxi
 • Matematické metody v ekonomii

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Cestovní ruch
 • Mezinárodní obchod
 • Mezinárodní studia a diplomacie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Arts management
 • Podniková ekonomika a management
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
 • Business Administration (EN)
4 programy

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics (EN)
4 programy

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Marketing Communication [EN]
 • Finance
 • Aplikovaná informatika

a dalších 7 programů

10 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Hotelnictví
 • Hospitality Management (EN)
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Cestovní ruch

a další 3 programy

6 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnost práce a procesů
 • Ochrana obyvatelstva a krizový management
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Komunikační a informační technologie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelně energetické inženýrství
 • Umělecké slévárenství
 • Chemické a environmentální inženýrství

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Průmyslové inženýrství
 • Robotika

a dalších 12 programů

15 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Ekonomika surovin
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Voda – strategická surovina

a dalších 9 programů

12 programů