Nalezli jsme 189 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Teologická fakulta

 • Sociální a charitativní práce
 • Pedagogika volného času
 • Teologie

a další 3 programy

6 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková informatika
 • Finance a účetnictví
 • Cestovní ruch

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Historie
 • Francouzský jazyk a literatura
 • Italský jazyk a kultura

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 24 programů

27 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Anglophone Studies (EN)
 • Humanitní studia
 • International Relations – European Studies (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • Česká filologie (dvouoborové)
 • Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích
 • Čínská filologie

a dalších 75 programů

78 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence

a další 2 programy

5 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Etika a kultura v mediální komunikaci
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Sociální práce

a další 4 programy

7 programů

1. lékařská fakulta

 • Nutriční terapie
 • Adiktologie
 • Fyzioterapie

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

2. lékařská fakulta

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Fyzioterapie
 • Pediatrické ošetřovatelství
3 programy

University of New York in Prague

 • Business Administration
 • Business Administration - Concentration in Marketing
 • Business Administration - Concentration in Finance

a dalších 16 programů

19 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Technologie a řízení dopravy
 • Dopravní stavitelství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganické a bioanorganické materiály
 • Polymerní materiály a kompozity
 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 27 programů

30 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Finanční matematika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Design
 • Krajinářská architektura
3 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská technika
 • Optika a optometrie
 • Fyzioterapie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika, energetika a management
 • Otevřená informatika
 • Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informačních technologií

 • Teoretická informatika
 • Softwarové inženýrství
 • Informační bezpečnost

a dalších 7 programů

10 programů