O nás

Studijní středisko Znojmo

Studijní středisko ve Znojmě sídlí v budově na Loucké ulici, kterou máme v dlouhodobém pronájmu od města Znojma. Budova se nachází nedaleko od autobusového i vlakového nádraží. Studenti zde mají veškeré zázemí, učebny a studovny. Součástí areálu je tělocvična a tenisový kurt pro relax a načerpání nových sil.

Studijní středisko uskutečňuje akreditované studijní programy bakalářského typu, a to jak v prezenční, tak v kombinovanéformě. Délka studia je 3 roky. Po složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.), a také možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách.

Součástí je též knihovna, díky které mají studenti vždy dostatečné podklady v podobě učebnic i odborné literatury.

Studijní středisko Praha

Studijní středisko Praha se nachází v Hybernské ulici, vedle Masarykova nádraží a nedaleko Hlavního nádraží i autobusového nádraží Florenc.

Od roku 2006/2007 uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku v kombinované formě a od akademického roku 2015/2016 také v prezenční formě.

Studium trvá 3 roky a po složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.), a také možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách.

Stavba studijního plánu a jednotlivých předmětů je taková, že student průběžně po celou dobu studia získává poznatky z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, a zároveň i z managerského účetnictví, finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, financí kapitálového trhu, rozpočtové sféry a soustavy daní.

Studenti také získají během šesti semestrů potřebné znalosti a dovednosti z finanční matematiky, statistiky, vybraných právních odvětví a užití PC a informačních technologií v účetní praxi. Studium tak připravuje absolventy pro pracovní pozice, ve kterých se očekává schopnost zpracovávat účetnictví až do účetní závěrky, schopnost řešit daňovou problematiku a znalost problematiky managerského účetnictví.

Součástí je též knihovna, kde si studenti mohou najít dostatek podkladů v podobě učebnic i odborné literatury ke svému studiu.

Kde nás najdeš

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Loucká 656/21
669 02 Znojmo

Fakulty

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

  • Marketing a management
  • Účetnictví a finanční řízení podniku
2 programy

Přihlášky a přijímačky

Pro akademický rok 2019/ 2020 budou otevírány tyto studijní obory:

  • Účetnictví a finanční řízení podniku v prezenční (pouze ve středisku Znojmo) i kombinované formě (jak ve studijním středisku Znojmo, tak ve studijním středisku Praha)
  • Marketing a management v prezenční i kombinované formě (pouze ve středisku Znojmo).

Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek po doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na obě formy studia.

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Kontakt

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Loucká 656/21
669 02 Znojmo