Nalezli jsme 80 škol

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Fakulta strojní

 • Řízení a ekonomika podniku
 • Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

a dalších 26 programů

29 programů

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Komunikace a zpracování signálu
 • Audiovizuální technika a zpracování signálů
 • Počítačové hry a grafika

a dalších 56 programů

59 programů

Architectural Institute in Prague

 • Architecture
 • Architecture and urbanism
2 programy

Obchodní institut

 • Higher National Diploma (EN)
 • B.A. (online studium)
 • Higher National Diploma
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Psychologie
2 programy

Fakulta bezpečnostního managementu

 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
2 programy

Fakulta bezpečnostně právní

 • Kriminalistika a další forenzní disciplíny
 • Bezpečnostně strategická studia
 • Policejní management a kriminalistika

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

 • Wellness specialista
 • Sportovní a kondiční specialista
 • Sportovní a volnočasový pedagog
 • Výživové poradenství a sportovní diagnostika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Evropská hospodářskoprávní studia
 • Andragogika
 • Mezinárodní vztahy a diplomacie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Ortotik-protetik
 • Fitness Coach (EN)
 • Kinantropologie (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie (EN)
 • Evangelická teologie
 • Teologie křesťanských tradic

a dalších 11 programů

14 programů

2. lékařská fakulta

 • Farmakologie a toxikologie (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Pediatrické ošetřovatelství

a dalších 34 programů

37 programů

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie
 • Judaistika (dvouoborové)
 • Pravoslavná teologie (jednooborové)

a dalších 11 programů

14 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)
 • Neurovědy (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Design
 • Grafika a vizuální komunikace
 • Teorie a dějiny moderního a současného umění

a další 3 programy

6 programů