Nalezli jsme 80 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Institut vzdělávání a poradenství

 • Poradenství v odborném vzdělávání
 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování
3 programy

Obchodní institut

 • Higher National Diploma (EN)
 • Higher National Diploma
 • B.A. (online studium)
3 programy

Fakulta bezpečnostně právní

 • Bezpečnostně právní studia
 • Bezpečnostně strategická studia
 • Bezpečnostní management a kriminalistika

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

 • Wellness specialista
 • Výživové poradenství a sportovní diagnostika
 • Sportovní a volnočasový pedagog
 • Sportovní a kondiční specialista
4 programy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
 • Psychologie
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Didaktika chemie
 • Speciální pedagogika

a dalších 141 programů

144 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Historická a systematická teologie (DE)
 • Filozofie náboženství
 • Biblická teologie (DE)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy
 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

a dalších 16 programů

19 programů

2. lékařská fakulta

 • Kineziologie a rehabilitace
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)
 • Farmakologie a toxikologie

a dalších 34 programů

37 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

3. lékařská fakulta

 • Farmakologie a toxikologie
 • Farmakologie a toxikologie (EN)
 • Fyziologie a patofyziologie člověka

a dalších 32 programů

35 programů

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie (jednooborové)
 • Sociální a charitativní práce (jednooborové)
 • Religionistika (dvouoborové)

a dalších 11 programů

14 programů

Právnická fakulta

 • Právo a právní věda
 • Obchodní právo
 • Právní dějiny a římské právo

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta bezpečnostního managementu

 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
2 programy

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Design
 • Grafika a vizuální komunikace
 • Výtvarná tvorba

a další 3 programy

6 programů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Vzdělávání dospělých
 • Právo v podnikání
 • Speciální pedagogika - vychovatelství

a dalších 6 programů

9 programů