O nás

Studijní středisko Praha se nachází v Hybernské ulici, vedle Masarykova nádraží a nedaleko Hlavního nádraží i autobusového nádraží Florenc.

Od roku 2006/2007 uskutečňuje akreditovaný bakalářský studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku v kombinované formě a od akademického roku 2015/2016 také v prezenční formě.

Studium trvá 3 roky a po složení státní závěrečné zkoušky a úspěšné obhajobě bakalářské práce získává absolvent diplom a titul bakaláře (Bc.), a také možnost dalšího studia v navazujících magisterských programech na jiných vysokých školách.

Stavba studijního plánu a jednotlivých předmětů je taková, že student průběžně po celou dobu studia získává poznatky z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, a zároveň i z managerského účetnictví, finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, financí kapitálového trhu, rozpočtové sféry a soustavy daní.

Studenti také získají během šesti semestrů potřebné znalosti a dovednosti z finanční matematiky, statistiky, vybraných právních odvětví a užití PC a informačních technologií v účetní praxi. Studium tak připravuje absolventy pro pracovní pozice, ve kterých se očekává schopnost zpracovávat účetnictví až do účetní závěrky, schopnost řešit daňovou problematiku a znalost problematiky managerského účetnictví.

Součástí je též knihovna, kde si studenti mohou najít dostatek podkladů v podobě učebnic i odborné literatury ke svému studiu.

Kde nás najdeš

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., studijní středisko Praha

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči jsou na prezenční i kombinovanou formu studia přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Přihlášky je možné podávat do 30.4. (1. kolo) a do 15.9. (2. kolo). 

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Doplňující informace

Prezenční forma studia

Prezenční forma studia je založena na denní výuce od pondělí do čtvrka. Přijetí probíhá bez přijímacích zkoušek. Školné patří k nejnižším na soukromých školách v Praze. Školné v prvním semestru již od 5 000 Kč.

Kombinovaná forma studia

Přímá část výuky u kombinované formy je realizována formou víkendového soustředění, která probíhají vždy v pátek a v sobotu. V průběhu jednoho semestru je zařazeno zpravidla 7 těchto soustředění. Těžiště studia spočívá v samostatné práci studentů s využitím distančních studijních opor poskytnutých školou, předepsané literatury a dalších informačních zdrojů. Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií.

Kontakt

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., studijní středisko Praha

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1