Evangelická teologická fakulta je součástí Univerzity Karlovy od roku 1990, ovšem založena byla již před 100 lety, a to těsně po vzniku samostatné Československé republiky. Evangelická fakulta UK je zapojena do významných mezinárodních studijních programů a spolupracuje s celou řadou prestižních univerzit, jako jsou například University of Cambridge, Ruprecht-Karls Universität v Heidelbergu nebo Tel Aviv University.

Studijní program je koncipován tak, aby zajistil široké humanitní vzdělání s důrazem na rozvoj kritického myšlení. Fakulta nabízí velké množství klasických studijních předmětů jako latina, řečtina, hebrejština, angličtina, němčina, biblická archeologie, systematická teologie, praktická teologie, filozofie, religionistika, sociologie, psychologie, etika, sociální práce či diakonika. Cílem je vybavit studenty pro jejich praxi nejen špičkovými znalostmi, ale i kritickými postoji, interpretačními schopnostmi a etickými názory. Na fakultě můžete v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia studovat sociální práci, krizovou a pastorační práci (diakoniku), spiritualitu-etiku, křesťanské tradice, filozofii náboženství a samozřejmě různé směry teologie. Počítejte s tím, že velkou část studia můžete absolvovat na jedné ze zahraničních partnerských univerzit.

web.etf.cuni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přílohy k přihlášce:

a) stručný životopis

b) doklad o zaplacení poplatku

c) úředně ověřená kopie dokladu o předchozím vzdělání - u zájemců o bakalářské studium je požadovaným dokladem maturitní vysvědčení

- u zájemců o magisterské studium je požadovaným dokladem VŠ diplom (bakalářský či magisterský)

d) motivační dopis - pouze u uchazečů oboru TKT

e) studenti se zdravotním omezením mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení - bližší informace zde.

Náležitosti přihlášky se doručují na studijní oddělení. Vše v listinné podobě. Přílohy a), b), c) požadujeme u všech uchazečů. Známky se do přihlášky nevyplňují, lékařská prohlídka není vyžadována.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Aktuality

Teologie jinak. Pro středoškolačky a středoškoláky!

Teologie jinak. Pro středoškolačky a středoškoláky!

Chcete zjistit, která místa, o nichž se píše v Bibli, se podařilo v Izraeli opravdu nalézt? Zajímá vás, jak se vánoční poselství po staletí utvářelo a proměňovalo? A má víra co dělat s politikou? Tato a další témata připravila Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy pro studentky a studenty všech typů středních škol, kteří se zajímají o to, jak teologie a další společenské vědy utváří naše životy. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studijní pobyty

Studium na Evangelické teologické fakultě UK zahájíte intenzivními jazykovými pobyty, které jsou zároveň koncipovány jako seznamovací kurzy. V samotném průběhu studia máte rovněž možnost se účastnit velkého množství dalších studijních pobytů, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. 

Stipendia a pomocné vědecké programy

Vedle prospěchových stipendií nabízí fakulta řadu možností, jak se zdokonalit ve vědecké a praktické činnosti prostřednictvím vědeckých stáží (pomocná vědecká síla), které jsou finančně odměňovány. Vedle vědeckých stáží na jednotlivých katedrách a u jednotlivých vyučujících je možné se například zdokonalit v praxi i na vybraných fakultních pracovištích a odděleních.