O nás

8. dubna 1919 byla zřízena Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká. Vznikla jako autonomní ústav se všemi právy a výsadami vysoké školy. 17. listopadu 1939 byla spolu s ostatními vysokými školami uzavřena okupačními úřady (teologické vzdělávání probíhalo pololegálně v rámci církve).

V činnosti pokračovala po válce do roku 1950, kdy byla vládním nařízením rozdělena na dvě samostatné fakulty: Husovu československou bohosloveckou fakultu (dnešní HTF) a Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu – dnešní ETF. V této podobě pracovala fakulta jako centrum vzdělávání teologů pro řadu protestantských církví až do 10. 5. 1990, kdy byla inkorporována do svazku Univerzity Karlovy v Praze jako Evangelická teologická fakulta.

V roce 1995 se fakulta nastěhovala do nově adaptované budovy palác Marathon na Novém Městě pražském (Černá 9). V pěti nadzemních podlažích budovy jsou posluchárny, seminární místnosti, pracovny kateder i administrativní zázemí (studijní, zahraniční a ekonomické oddělení, sekretariát), v přízemí a dvou podzemních podlažích je moderní fakultní knihovna s více než 100 tisíci titulů odborné literatury a několika desítkami studijních míst.

Kde nás najdeš

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova
Černá 646/9
115 55 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Dodatečné přijímací řízení

ETF UK vyhlašuje DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (II. kolo "přijímaček") do všech bakalářských a navazujících magisterských oborů s termínem odevzdání přihlášek do 11. 8. 2019.

Přijímací zkoušky na bakalářské studijní programy

  • Evangelická teologie:

Jednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří částí:

1) Porozumění a interpretace odborného textu v českémjazyce na základě předložených otázek

2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textuv jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N /Fr) na základě předložených otázek

3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozuměníteologii vycházející z četby uchazeče.

  • Pastorační a sociální práce 

Jednokolová, skládá se ze dvoupísemných zkoušek (formou testu) a z ústního pohovoru:

1) Test všeobecných znalostí je zaměřen na základy všeobecné humanitní vzdělanosti s důrazem na kulturní a sociální oblast, na důležité myšlenkové tradice v evropském kontextu a na křesťanské tradice a hodnoty

2) Test znalosti cizího jazyka (angličtina, němčina) prověřuje schopnosti porozumět odbornému textu a umět jej interpretovat (formou otázek k textu a volné parafráze)

3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění sociální a teologické problematice vycházející z četby uchazeče.

  • Teologie křesťanských tradic

1) Porozumění a interpretace odborného textu včeském jazyce na základě předložených otázek

2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textu v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N / Fr) na základě předložených otázek

3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění teologii vycházející z četby uchazeče.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč
  • Papírová přihláška: 690 Kč

Kontakt

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova
Černá 646/9
115 55 Praha 1