Chcete studovat přírodní vědy na moderní fakultě s vynikající tradicí, špičkovým výzkumem, širokou mezinárodní spoluprací a individuálním přístupem ke studentům? Studujte na Přírodovědecké fakultě UK a staňte se přírodovědcem!

Přírodovědecká fakulta je z hlediska počtu studentů i vědeckého výkonu jednou z nejvýznamnějších součástí Univerzity Karlovy, nejznámější a mezinárodně nejlépe hodnocené české vysoké školy.

Fakulta poskytuje třístupňové vysokoškolské vzdělání v oblastech biologie, demografie, geografie, geologiechemie a ochrany životního prostředí. Studium je zaměřeno na výchovu budoucích vědeckých a odborných pracovníků i učitelů přírodovědných předmětů.

 

Jděte na www.prirodovedcem.cz !

www.natur.cuni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška je písemná a skládá se buď z testu všeobecných studijních předpokladů nebo relevantního odborného předmětu nebo jejich kombinace. Předměty přijímací zkoušky jsou uvedeny u jednotlivých oborů.

Zkouška může být prominuta uchazečům, kteří již během středoškolského studia dostatečně prokázali své odborné znalosti v přírodovědných oborech a schopnost studovat. Týká se to řešitelů českých a slovenských středoškolských předmětových soutěží (olympiád), české a slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ) a korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK.

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Aktuality

Den otevřených dveří 2019

Den otevřených dveří 2019

V pátek a v sobotu 18. a 19. ledna 2019 proběhne na naší fakultě Den otevřených dveří. Zváni jsou všichni zájemci o studium přírodních a společenských věd z řad středoškoláků posledních, ale i nižších ročníků, nebo absolventů bakalářského studia. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Prominutí přijímacích zkoušek a přípravné kurzy

Úspěšné řešitele přírodovědných olympiád a středoškolské odborné činnosti stejně jako úspěšné řešitele příslušných korespondenčních seminářů fakulta přijímá bez nutnosti absolvování přijímacích zkoušek.

Máte strach z přijímacích zkoušek nebo se na ně prostě chcete dobře připravit? Fakulta nabízí řadu přípravných kurzů, které vám pomůžou! Více informací naleznete na stránkách fakulty.

 

Uplatnění

Po absolvování studia na Přírodovědecké fakultě můžete pokračovat ve vědecké kariéře nebo se vrhnout do soukromého či tzv. třetího sektoru. Fakulta poskytuje kariérní poradenství již během studia, např. i formou mentoringu, který probíhá přímo na pracovišti spolupracujících firem a organizací. Pořádá také Kariérní den ke zprostředkování kontaktů mezi zaměstnavateli a budoucími absolventy. Více o uplatnění jednotlivých oborů a programů naleznete na www.prirodovedcem.cz

 

Studium v zahraničí

Přírodní zákony platí všude – máte možnost vycestovat na část svého studia do zahraničí na některou z partnerských institucí již během bakalářského studia, a to nejen díky programu Erasmus+. Přírodovědecká fakulta pravidelně pořádá semináře, na kterých vám poradí, jak a kam vycestovat.

Ubytování

Hlavním centrem Přírodovědecké fakulty je Albertov, jedinečné místo se skvělou dopravní obslužností a dostupností do centra i ke kolejím. Univerzita Karlova disponuje několika komplexy kolejí, nejblíže leží koleje Budeč, ze kterých je to na fakultu asi 15 minut pěšky. Na koleji Budeč najdete také menzu, druhá větší menza pak leží přímo na Albertově. Pokud vás neláká bydlení v centru, můžete si vybrat ubytování v koleji ve čtvrti Jižní Město či Břevnov, je to jen na vás.