O nás

AKADEMIE STING je školou s nejdelší tradicí v Brně. Byla založena již v roce 2000. Absolvovalo ji více než 4000 absolventů, což je největší počet absolventů soukromé školy na Moravě. Nabízí zajímavé a prakticky zaměřené studijní obory, aktivní propojení studia s praxí, profesionální akademické zázemí, nízké školné, prospěchová stipendia až do výše školného, flexibilní studium, základní výukové materiály v ceně a mnoho dalších výhod. Přístup a jednání akademických pracovníků je ke studentům profesionální a přátelský. Zaměstnanost absolventů v oboru je vysoká (pohybuje se kolem 98%). Kvalitními vyučujícími z akademického i profesního prostředí si AKADEMIE STING získala pevné místo mezi vysokými školami.

V akademickém roce 2019/2020 se otevírají tyto studijní programy:

B6208 Ekonomika a management se studijními specializacemi (Bc.)

  • Zdaňování (prezenční i kombinovaná forma studia)
  • Organizace a řízení malých a středních podniků (prezenční i kombinovaná forma studia)
  • Management podnikových procesů (prezenční i kombinovaná forma studia)

kapacita: 200 studentů

N6208 Ekonomika a management se studijním oborem (Ing.)

  • Podniková ekonomika a management (prezenční i kombinovaná forma studia)

kapacita: 250 studentů

Web

Kde nás najdeš

Akademie STING, o.p.s.

Stromovka 114/1
637 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí do prezenčního bakalářského studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, absolvování přijímacího pohovoru zaměřeného na motivaci uchazeče ke studiu a uhrazení předepsaných poplatků. V případě bakalářského kombinovaného studia je navíc vyžadována alespoň tříletá praxe a zajištění stáže v průběhu studia. 

Při přijímacím řízení škola zohledňuje výsledky u Národních sronávacích zkoušek.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Dny otevřených dveří

V rámci dnů otevřených dveří mají uchazeči možnost seznámit se s prostředím vysoké školy a získat všechny potřebné informace o studiu na AKADEMII STING.

Nejbližší termín: 13.9.2019

Případné individuální termíny je možné sjednat na tel. č. +420 541 221 801.

Propojení s praxí

Díky flexibilnímu studium, profesionálnímu akademickému zázemí a praxi během studia se po absolvování AKADEMIE STING nemusíte o své uplatnění obávat.

Prospěchová stipendia

Až do výše školného. Umožňujeme u nás studovat zcela zdarma! Za Vaše dobré studijní výsledky Vás odměníme prospěchovými stipendii až do výše školného.

Flexibilní studium

Vstřícní vyučující a přátelské studijní oddělení se Vám vždy bude snažit vyjít vstříc. Snažíme se také vyjít vstříc vašim časovým požadavkům při sestavení rozvrhu. 

Školné

Bakalářské studium:

  • Zápisné (jednorázové pro celé studium): 2 000 Kč
  • Roční školné: 40 000 Kč 

Studenti prezenčního studia s výbornými studijními výsledky mohou získat stipendium až do výše školného.

Navazující magisterské studium:

  • Zápisné (jednorázové pro celé studium): 2 000 Kč
  • Roční školné: 50 000 Kč

Kontakt

Akademie STING, o.p.s.

Stromovka 114/1
637 00 Brno