Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Součástí Fakulty sociálních věd UK jsou dvě významná výzkumná pracoviště, a to Centrum pro mediální studia FSV UK (CEMES), které se zabývá především rolí současných českých masových médií ve světovém kontextu a Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES).

Studijní programy

Hlavním cílem fakulty je rozvíjet pedagogickou a výzkumně – analytickou činnost a rozšiřovat profesní přípravu v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, komunikačních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii. Většina oborů je otevírána v českém jazyce, některé též v anglickém jazyce, resp. v německém jazyce. 

Uplatnění

Absolventi naleznou své uplatnění na nižších úrovních státní správy, v neziskovém sektoru, médiích, poradenských službách, v oblasti financí a podnikání a v různých oblastech sociální politiky.

www.fsv.cuni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podoba přijímacího řízení do bakalářského studia je závislá na zvoleném oboru. Na některé obory má podobu jedno- či dvoukolových přijímacích zkoušek organizovaných fakultou, u některých oborů jsou uchazeči povinni absolvovat Národní srovnávací zkoušky (test Obecných studijních předpokladů nebo Matematiky). Pro přijímací řízení je rozhodující dosažený percentil. Některé obory vyžadují absolvování NSZ i fakultních testů.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia má zpravidla podobu písemných testů, příp. odborného pohovoru.

Přihlášky je možné podávat do 31.3.2018

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Letní škola žurnalistiky

Letní škola žurnalistiky

Letní škola žurnalistiky: Máte zájem o studium žurnalistiky? Zkuste naší letní školu číst více

Společenské vědy studentům - projekt přednášek na středních školách

Společenské vědy studentům - projekt přednášek na středních školách

"Facebook a jeho vlastní sociologické výzkumy", LHoaxy a fámy (nejen) v médiích", "Krátký film jako současná pověst" a další, více informací o projektu: číst více

Doplňující informace

Studium a stáž v zahraničí

Fakulta má uzavřeno více než 200 bilaterálních smluv ve státech EU i kandidátských zemích EU. Jako součást Univerzity Karlovy má FSV UK také možnost realizovat výjezdy svých studentů prostřednictvím 160 meziuniverzitních dohod UK.

Program Erasmus+ nabízí studijní či pracovní výjezd na 1-2 semestry do většiny evropských zemí. V rámci programu CEEPUS lze studovat v zemích střední a východní Evropy a západního Balkánu. Program Aktion nabízí studium v Rakousku, program DAAD naopak v Německu. V rámci programu Freemover si mohou studenti dojednat studium v zahraničí i individuálně. Více informací o studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 2 700 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník, naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.