O nás

Lékařská fakulta v Plzni byla založena dekretem presidenta republiky dr. Edvarda Beneše č. 135 ze dne 27. října 1945. Ze skromných začátků vyrostla plzeňská lékařská fakulta v moderní vysokou školu, na níž již vystudovalo téměř 10 000 lékařů působících v celé republice i v zahraničí a 500 absolventů bakalářského studia. Momentálně studuje na fakultě více než 2000 studentů, z toho cca 500 cizinců.

Obsah studia

Studijní plán je obdobný jako na všech evropských fakultách. Na fakultě jsou dva studijní programy - všeobecné lékařství a zubní lékařství ( 6 resp. 5  let studia ). V současnosti je každý rok přijato 200 studentů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství. První dva roky se studenti všeobecného lékařství učí základní předměty, jako je anatomie, histologie, embryologie, biofyzika, biochemie a fyziologie. V třetím a čtvrtém ročníku se vyučují preklinické obory, jako je patologická anatomie, patologická fyziologie, mikrobiologie a farmakologie. Poslední dva roky se pak přednáší klinické předměty. Praktická výuka na klinikách začíná již ve třetím ročníku.Studenti zubního lékařství během prvních dvou let také studují základní předměty jako je např. preklinické zubní lékařství. Ve třetím ročníku začínají s klinickou stomatologií.

Základní výuka probíhá v češtině, ale od roku 1992 probíhá také výuka v angličtině. Po skončení studia obou oborů se koná v Karolinu tradiční ceremonie, kde studenti obdrží diplom "Doktor medicíny" respektive „Doktor zubního lékařství.

Od roku 1992 probíhá na fakultě Doktorský studijní program prezenční a kombinovanou formou v těchto oborech: Anatomie, histologie a embryologie, Chirurgie, Dermatovenerologie, Pediatrie, Lékařská farmakologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Gynekologie a porodnictví, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Neurologie - psychiatrie, Otorinolaryngologie, Patologie, Sociální lékařství, Stomatologie, Vnitřní nemoci, Radiologie.

Kde nás najdeš

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova
Husova 654/3
301 00 Plzeň 3

Přihlášky a přijímačky

Magisterské studium

Přijímací zkoušky se skládají formou písemných testů z fyziky, chemie a biologie. Každý test se skládá z 50 otázek, vždy je správná jen jedna odpověď. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod. Maximální počet bodů je 50 z jednoho testu. Na každý test dostane uchazeč časový limit 90 minut. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám gymnázia.

Termín podání přihlášky: 28.02.2019. Přihláška ke studiu se podává především elektronicky.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč
  • Papírová přihláška: 690 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Stáže v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Ubytování a koleje

Neupřesněno vysokou školou

Kontakt

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova
Husova 654/3
301 00 Plzeň 3