O nás

Lékařská fakulta v Plzni byla založena dekretem presidenta republiky dr. Edvarda Beneše č. 135 ze dne 27. října 1945. Ze skromných začátků vyrostla plzeňská lékařská fakulta v moderní vysokou školu, na níž již vystudovalo téměř 10 000 lékařů působících v celé republice i v zahraničí.

Studijní plán je obdobný jako na všech evropských fakultách. Na fakultě jsou dva studijní programy - všeobecné lékařství a zubní lékařství ( 6 resp. 5 let studia ). V současnosti je každý rok přijato 200 studentů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství. První dva roky se studenti všeobecného lékařství učí základní předměty, jako je anatomie, histologie, embryologie, biofyzika, biochemie a fyziologie. V třetím a čtvrtém ročníku se vyučují preklinické obory, jako je patologická anatomie, patologická fyziologie, mikrobiologie a farmakologie. Poslední dva roky se pak přednáší klinické předměty. Praktická výuka na klinikách začíná již ve třetím ročníku.Studenti zubního lékařství během prvních dvou let také studují základní předměty jako je např. preklinické zubní lékařství. Ve třetím ročníku začínají s klinickou stomatologií.

Základní výuka probíhá v češtině, ale od roku 1992 probíhá také výuka v angličtině. Po skončení studia obou oborů se koná v Karolinu tradiční ceremonie, kde studenti obdrží diplom "Doktor medicíny" respektive „Doktor zubního lékařství.

Kde nás najdeš

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova
Husova 654/3
301 00 Plzeň 3

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči, kteří si podali přihlášku na Lékařskou fakultu UK v Plzni, skládají přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemných testů. Z každého předmětu odpovídají na 50 otázek. Test je koncipován tak, že u každé z otázek jsou nabízeny 4 odpovědi, pouze jedna z nich je správná. Uchazeč správnou odpověď zaškrtne do skórovacího protokolu. Testy se píší v pořadí fyzika, chemie, biologie, na každý test má uchazeč 90 minut čistého času. Po každém testu je 10-ti minutová přestávka. Po skončení časového limitu uchazeč odevzdá test a po přestávce dostane test další.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč
  • Papírová přihláška: 690 Kč

Kontakt

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova
Husova 654/3
301 00 Plzeň 3