O nás

Lékařská fakulta v Plzni byla založena dekretem presidenta republiky dr. Edvarda Beneše č. 135 ze dne 27. října 1945. Ze skromných začátků vyrostla plzeňská lékařská fakulta v moderní vysokou školu, na níž již vystudovalo téměř 10 000 lékařů působících v celé republice i v zahraničí.

Základní výuka probíhá v češtině, ale od roku 1992 probíhá také výuka v angličtině. Po skončení studia obou oborů se koná v Karolinu tradiční ceremonie, kde studenti obdrží diplom "Doktor medicíny" respektive „Doktor zubního lékařství.

Kde nás najdeš

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova
Husova 654/3
301 00 Plzeň 3

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči, kteří si podali přihlášku na Lékařskou fakultu UK v Plzni, skládají přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemných testů. Z každého předmětu odpovídají na 50 otázek. Test je koncipován tak, že u každé z otázek jsou nabízeny 4 odpovědi, pouze jedna z nich je správná. Uchazeč správnou odpověď zaškrtne do skórovacího protokolu. Testy se píší v pořadí fyzika, chemie, biologie, na každý test má uchazeč 90 minut čistého času. Po každém testu je 10-ti minutová přestávka. Po skončení časového limitu uchazeč odevzdá test a po přestávce dostane test další.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč
  • Papírová přihláška: 690 Kč

Kontakt

Lékařská fakulta v Plzni

Univerzita Karlova
Husova 654/3
301 00 Plzeň 3