O nás

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) je unikátní soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, která od svého založení v roce 1999 vychovává odborníky v hotelnictví, cestovním ruchu a marketingu. Jedná se o školu prakticky orientovanou a tudíž úzce spolupracující s praxí.

Studijní programy

V současnosti nabízí VŠH bakalářský studijní program v ČJ se třemi specializacemi, bakalářský studijní program v AJ a magisterský studijní program v ČJ rovněž se třemi specializacemi. Profesně zaměřené programy byly akreditovány v roce 2018 Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství.

Uplatnění

Poměr teoretické a praktické výuky je nastaven tak, aby se absolventi co nejlépe uplatnili v praxi. Mnoho z nich dnes pracuje na nejvyšších manažerských postech nejen v hotelech a hotelových řetězcích, ale i v dalších službách cestovního ruchu a také v marketingu v České republice i v zahraničí. Část absolventů využívá nově nabyté vědomosti a znalosti k budování vlastních ubytovacích zařízení, restaurací, barů či obchodních firem.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

Svídnická 506/1
181 00 Praha 8

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se nekoná. Součástí přijímacího řízení je rozřazovací test z cizích jazyků. Podmínkou pro přijetí do bakalářského studia je absolvování střední školy s maturitou a doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, u studentů po VOŠ také diplom o absolutoriu a dodatek k diplomu. Podmínkou přijetí do magisterského studia ukončené bakalářské vzdělání doložené diplomem a dodatkem k diplomu.

  • Elektronická přihláška: zdarma

Aktuality

Doplňující informace

Vybavení školy

V současnosti nabízí VŠH pro výuku dvě moderní, plně klimatizované auly, počítačové učebny a řadu poslucháren plně vybavených pro multimediální prezentace, včetně prostor kompletně vybavených náročnou technikou pro praktickou a laboratorní výuku - gastronomickou posluchárnu, laboratorní kuchyň, salonky a dva bary pro výuku sommelierů a barmanů. Celý prostor školy je pokryt WiFi sítí, takže studenti mají možnost kdykoliv se připojit na internet.

K dispozici je moderní studovna, kde je instalován velký počet počítačových stanic s rychlým připojením k síti. Studovna školy poskytuje prostory pro studium, včetně čítárny, kopírovacích zařízení a tisku z PC. K dispozici je knihovna i prodejna skript. Ve všech programech, které se na škole vyučují, jsou nejlepšími odborníky z řad pedagogů školy i externistů připravovány vysokoškolské učební texty.

Studium v zahraničí

Škola umožňuje studentům v rámci výměnného programu Erasmus+ studium v zahraničí a také možnost praxe v zahraničních firmách. 

Možnosti ubytování

Škola nemá vlastní ubytovací zařízení, ale zprostředkovává ubytování na kolejích a obdobných ubytovacích zařízeních v různých částech Prahy.

Možnosti stravování

VŠH poskytuje celodenní stravovací služby. Nabízí možnost stravování ve školní menze, dále je studentům k dispozici denní bar a také kavárna RevPar Café.

Kontakt

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

Svídnická 506/1
181 00 Praha 8