Husitská teologická fakulta byla založena v roce 1921 a je jednou ze tří teologických fakult Univerzity Karlovy.

Studijní programy

Nabízí studium teologie tří křesťanských konfesí - husitská teologie, pravoslavná teologie a starokatolická teologie. Dále je zde možné studovat judaistiku, religionistiku, filozofii, sociální a charitativní práci a pedagogiku. 

Uplatnění

Absolventi se uplatní v nejrůznějších funkcích v církvi, v sociálních a charitativních organizacích, v neziskovém sektoru, v oblasti kultury, médií, školství, státní správy, nebo i politiky a služeb v zahraničí.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení se skládá z písemného vědomostního testu z kulturně literárních, historických a náboženských otázek a ústního pohovoru, který je zaměřen na motivaci ke studiu vybraného oboru. (Přijímací řízení na obory Pravoslavná teologie - Východoevropská studia, Jihovýchodoevropská studia a Novořecká filologie pořádá UK FF, a proto se řídí podmínkami přijímacího řízení UK FF.)

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Na Husitské teologické fakultě je možné vycestovat do zahraničí pomocí několika programů. Nejznámějším je Erasmus+, který umožňuje studovat na některé z partnerských univerzit v Dánsku, Estonsku, Finsku, Itálii, Lotyšsku, Německu či Slovensku po dobu 1-2 semestrů. Kompletní nabídka studia v zahraničí s podrobnějšími informacemi je ke shlédnutí na stránkách fakulty zde.

 Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.