O nás

Husitská teologická fakulta byla založena v roce 1921 a je jednou ze tří teologických fakult Univerzity Karlovy.

Husitská teologická fakulta představuje teologickou fakultu s multidisciplinárním zaměřením. Svoje posluchače připravuje k akademické práci, k duchovenskému poslání i k uplatnění v různých profesích v oblasti školství, kultury, sociálních služeb, státní správy, nebo i politiky a služeb v zahraničí. Husitská teologická fakulta je od svých počátků spjata s Církví československou husitskou, která vznikla začátkem roku 1920 z hnutí katolického modernismu.

Studium a akademické působení na fakultě je však přístupné všem bez rozdílu konfese, pohlaví, rasy, politické příslušnosti a světového názoru a fakulta respektuje konfesionální postoje posluchačů a je nábožensky tolerantní, o čemž svědčí také pestrost nabízených studijních oborů.

V současné době Husitská teologická fakulta nabízí studium teologie tří křesťanských konfesí – husitskou teologii, pravoslavnou teologii a starokatolickou teologii – a dále studium judaistiky, religionistiky, filozofie a jiných neteologických oborů jako sociální a charitativní práce a pedagogiky.

Kde nás najdeš

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova
Pacovská 350/4
140 21 Praha 4

Přihlášky a přijímačky

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje druhé (dodatečné) kolo přihlášek a přijímacího řízení na následující obory:

Bakalářské obory:

 • Husitská teologie
 • Husitská teologie – Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice
 • Husitská teologie – Judaistika
 • Husitská teologie – Religionistika
 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice – Husitská teologie
 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice – Judaistika
 • Judaistika – Husitská teologie
 • Judaistika – Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice
 • Judaistika – Religionistika
 • Religionistika – Husitská teologie
 • Religionistika – Judaistika
 • Teologie – Pravoslavná teologie
 • Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání 

Navazující magisterské obory:

 • Husitská teologie
 • Husitská teologie – Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice
 • Husitská teologie – Judaistika
 • Husitská teologie – Religionistika
 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice – Husitská teologie
 • Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice – Judaistika
 • Judaistika – Husitská teologie
 • Judaistika – Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice
 • Judaistika – Religionistika
 • Religionistika – Husitská teologie
 • Religionistika – Judaistika
 • Teologie – Pravoslavná teologie
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy 

Termín podání přihlášek: do 31. 7. 2019. Fakulta doporučuje podávat elektronické přihlášky. Je to jednodušší, méně nákladné a rychlejší.

Přijímací řízení:

Bakalářské studium:

Řádný termín přijímacího řízení - písemná i ústní část: 6. 9. 2019

Přijímací řízení pro tříleté bakalářské studium je jednokolové (2 části, 1. část není vyřazovací) 

1. Písemná část: znalostní test/kulturně literární, historické a náboženské otázky/ (max. 50 bodů)

10 kulturně literárních otázek po 1 bodu (celkem lze získat 10 b.), 10 historických otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.), 10 náboženských otázek po 2 bodech (celkem lze získat 20 b.) 

2. Ústní část: pohovor zaměřený na motivaci ke studiu a vybraný program (max. 50 bodů)

Pozn.: objektivita hodnocení ústního pohovoru bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po programech.

Celkem lze získat za obě části přijímací zkoušky maximálně 100 bodů.

Navazující magisterské studium:

Řádný termín přijímacího řízení - ústní část: 6. 9. 2019

Přijímací řízení pro dvouleté navazující magisterské studium je jednokolové /1 část/ Ústní pohovor zaměřený na znalosti příslušného studijního programu, odpovídající dosaženému bakalářskému vzdělání.

Pozn.: objektivita hodnocení bude zajištěna stejnými předsedy zkušebních komisí - po programech.

Každému uchazeči budou položeny dvě otázky zaměřené na znalosti příslušného studijního oboru. Za každou otázku lze získat maximálně 20 bodů. Celkem lze získat maximálně 40 bodů.

Ke studiu bude přijat každý uchazeč, který v přijímací zkoušce získá alespoň 30 bodů.

 • Elektronická přihláška: 640 Kč
 • Papírová přihláška: 690 Kč

Kontakt

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova
Pacovská 350/4
140 21 Praha 4