O nás

Vysoká škola obchodní v Praze je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. Svým studentům nabízí vzdělání v oblasti cestovního ruchu, v letecké dopravě a nově také v personalistice.

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. je od roku 2000 soukromou vysokou školou s oblastmi vzdělávání Ekonomické obory a Doprava. Za osmnáct let své existence dosáhla VŠO významného postavení mezi neuniverzitními vysokými školami v České republice a v současné době studuje na VŠO více než 2 500 studentů. 

Studijní programy

Škola nabízí bakalářské studijní programy v oborech Cestovní ruch, Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Letový provoz, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu a navazující magisterské studijní programy v oborech Management cestovního ruchu a Management leteckých podniků.

Uplatnění

Absolventi VŠO jsou připraveni na výkon středních i top manažerských funkcí v podnicích cestovního ruchu, v leteckých službách, jako personalisté se zaměřením na oblast vzdělávání, v hotelovém managementu, v oblasti managementu kultury a destinací, v rámci státní a veřejné správy a v celém spektru naší i mezinárodní ekonomiky.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Spálená 76/14
110 00 Praha 1-Nové Město

Přihlášky a přijímačky

Přihlášku ke studiu na VŠO v akademickém roce 2020/2021 lze podávat:

- od prosince 2019 do září 2020

Uchazeči o bakalářské i navazující magisterské studium jsou přijímáni bez zkoušek. V rámci přijímacího řízení uchazeči dodají doklady o dosaženém vzdělání.

Elektronická přihláška: 400 Kč pro Bc. a 100 Kč pro Ing.

Papírová přihláška: 400 Kč pro Bc. a 100 Kč pro Ing.

  • Elektronická přihláška: 400 / 100
  • Papírová přihláška: 400 / 100

Aktuality

Doplňující informace

Školné

V akademickém roce 2019/20 je výše školného pro:

- bakalářské obory 23.900,- za semestr

- magisterské obory 26.000,- za semestr

Stipendium

Škola nabízí pouze ubytovací a sociální stipendium.

Kontakt

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Spálená 76/14
110 00 Praha 1-Nové Město