O nás

Vysoká škola obchodní v Praze poskytuje vzdělání současným i budoucím specialistům ve světě obchodu více jak 17 let. V současné době ji navštěvuje téměř 2500 studentů. Od roku 2000, kdy byla založena, prošla značným vývojem a vychovala tisíce úspěšných absolventů. VŠO je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, nabízí vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech cestovního ruchu, letecké dopravy a personalistiky. Realizuje také upravené bakalářské studijní programy pro absolventy vyšších škol (VOŠ) a poskytuje celou řadu kurzů a programů celoživotního vzdělávání.

Studijní programy

Škola nabízí bakalářské studijní programy v oborech Cestovní ruch, Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Letový provoz, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu a navazující magisterské studijní programy v oborech Management cestovního ruchu a Management leteckých podniků.

Uplatnění

Absolventi VŠO jsou připraveni na výkon středních i top manažerských funkcí v podnicích cestovního ruchu, v leteckých službách, jako personalisté se zaměřením na oblast vzdělávání, v hotelovém managementu, v oblasti managementu kultury a destinací, v rámci státní a veřejné správy a v celém spektru naší i mezinárodní ekonomiky.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Spálená 76/14
110 00 Praha 1-Nové Město

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářské i navazující magisterské studium jsou přijímáni bez zkoušek. V rámci přijímacího řízení uchazeči dodají doklady o dosaženém vzdělání.

Přihlášku lze podat do konce září.

Elektronická přihláška: 400 Kč pro Bc. a 100 Kč pro Ing.

Papírová přihláška: 400 Kč pro Bc. a 100 Kč pro Ing.

Aktuality

Doplňující informace

Školné

Školné pro bakalářské studijní obory činí 22 500,- za semestr. 

Stipendium

Škola nabízí pouze ubytovací a sociální stipendium.

Kontakt

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Spálená 76/14
110 00 Praha 1-Nové Město