Vysoká škola obchodní v Praze poskytuje vzdělání současným i budoucím specialistům ve světě obchodu více jak 17 let. V současné době ji navštěvuje téměř 2500 studentů. Od roku 2000, kdy byla založena, prošla značným vývojem a vychovala tisíce úspěšných absolventů. VŠO je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, nabízí vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech cestovního ruchu, letecké dopravy a personalistiky. Realizuje také upravené bakalářské studijní programy pro absolventy vyšších škol (VOŠ) a poskytuje celou řadu kurzů a programů celoživotního vzdělávání.

Studijní programy

Škola nabízí bakalářské studijní programy v oborech Cestovní ruch, Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy, Služby letecké dopravy v cestovním ruchu, Letový provoz, Průvodcovská činnost v cestovním ruchu a navazující magisterské studijní programy v oborech Management cestovního ruchu a Management leteckých podniků.

Uplatnění

Absolventi VŠO jsou připraveni na výkon středních i top manažerských funkcí v podnicích cestovního ruchu, v leteckých službách, jako personalisté se zaměřením na oblast vzdělávání, v hotelovém managementu, v oblasti managementu kultury a destinací, v rámci státní a veřejné správy a v celém spektru naší i mezinárodní ekonomiky.

www.vso.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o bakalářské i navazující magisterské studium jsou přijímáni bez zkoušek. V rámci přijímacího řízení uchazeči dodají doklady o dosaženém vzdělání.

Přihlášku lze podat do konce září.

Elektronická přihláška: 400 Kč pro Bc. a 100 Kč pro Ing.

Papírová přihláška: 400 Kč pro Bc. a 100 Kč pro Ing.

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Aktuality na VŠO

Aktuality na VŠO

Co se děje na VŠO? Nahlédněte do aktualit! číst více

Doplňující informace

Školné

Školné pro bakalářské studijní obory činí 22 500,- za semestr. 

Stipendium

Škola nabízí pouze ubytovací a sociální stipendium.