Učitelství a sport

Nalezli jsme 42 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouobrová)  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 26 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika zaměřená na vzdělávání  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Učitelství odborných předmětů   Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Masarykův ústav vyšších studií

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy  Vzdělávání v ekonomických předmětech

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Učitelství matematiky pro střední školy

Fakulta aplikovaných věd

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Učitelství francouzštiny pro střední školy

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Učitelství informatiky pro střední školy

Fakulta informatiky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)   a další 4 obory

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Učitelství informatiky pro střední školy

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy  Učitelství pro mateřské školy

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol   a dalších 43 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství biologie pro střední školy  Učitelství chemie pro střední školy

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství češtiny jako cizího jazyka  Učitelství češtiny jako cizího jazyka (dvouoborové)  Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Management (specializace Sportovní management)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Učitelství němčiny pro střední školy (jednooborové)

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy   a dalších 7 oborů