Učitelství a sport

Nalezli jsme 10 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základních škol  Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (jednooborové)

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)   a dalších 8 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma