Učitelství pro 1. st. ZŠ

Nalezli jsme 10 škol

Den otevřených dveří na VŠE v Praze již 18.12.2018. Prozkoumat!

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol  Pedagogika předškolního věku  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ  Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (dvouoborové)  Učitelství anglického jazyka pro základní školy (jednooborové)

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy (jednooborové)

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Učitelství pro 1.stupeň základní školy  Učitelství pro mateřské školy

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Učitelství pro 1. stupeň základní školy  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 4

Obory: Husitská teologie - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - německý jazyk

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma