Učitelství pro 1. st. ZŠ

5 škol a fakult

Pedagogická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (jednooborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
 • Učitelství pro střední školy - hra na nástroj a sólový zpěv (dvouoborové)
 • Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv
 • Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Občanská výchova pro ZŠ - Český jazyk pro ZŠ
3 programy

Fakulta pedagogická

 • Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
 • Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)
2 programy