Učitelství pro 1. st. ZŠ

1 škola či fakulta

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Pedagogická fakulta

  • Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • Učitelství pro střední školy – hra na nástroj a sólový zpěv (sdružené studium)

a další 2 programy

5 programů