Učitelství pro 2. st. ZŠ a nižší stupeň gymnázií

20 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika zaměřená na vzdělávání
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
4 programy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 18 programů

22 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouobrová)
 • Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
4 programy

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 43 programů

46 programů

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

a dalších 16 programů

20 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 38 programů

42 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)
5 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (EN)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání
 • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 39 programů

44 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
5 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 87 programů

89 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta filozofická

 • Anglický jazyk - specializace v pedagogice
 • Učitelství anglického jazyka
2 programy

Fakulta tělesné kultury

 • Tělesná výchova (dvouoborové)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta pedagogická

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání
 • Historie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 21 programů

27 programů

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - německý jazyk
1 program