Učitelství pro SŠ

Nalezli jsme 32 škol

Den otevřených dveří na VŠE v Praze již 18.12.2018. Prozkoumat!

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika zaměřená na vzdělávání  Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy  Vzdělávání v ekonomických předmětech

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Učitelství matematiky pro střední školy

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Učitelství francouzštiny pro střední školy

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Učitelství informatiky pro střední školy

Fakulta informatiky

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Učitelství informatiky pro střední školy

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství odborných předmětů  Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 16 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Český jazyk a literatura (dvouoborové)  Hudební výchova (dvouoborové)  Německý jazyk a literatura (dvouoborové)  Politologie (dvouoborové)  Popularizace hudby a organizace hudebního života   a dalších 9 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství češtiny jako cizího jazyka  Učitelství češtiny jako cizího jazyka (dvouoborové)  Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Učitelství němčiny pro střední školy (jednooborové)

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy   a dalších 7 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání   a dalších 14 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)   a další 3 obory

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouoborové)   a další 3 obory

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 23 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)  Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)  Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)  Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)  Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství estetické výchovy pro střední školy  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy   a dalších 9 oborů