Učitelství pro SŠ

28 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Učitelství fyziky - Učitelství matematiky (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky — Učitelství matematiky (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky - Učitelství deskriptivní geometrie (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
1 program

Fakulta aplikovaných věd

 • Učitelství matematiky pro střední školy
1 program

Fakulta informatiky

 • Učitelství informatiky pro střední školy
1 program

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy
 • Učitelství psychologie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy
 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové)
 • Učitelství hudební výchovy pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství češtiny jako cizího jazyka
 • Učitelství dějepisu pro střední školy

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura (sdružené studium)
 • Učitelství pro střední školy - dějepis (sdružené studium)
 • Učitelství pro střední školy - informatika (sdružené studium)

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství dějin výtvarné kultury pro střední školy

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Tělesná výchova (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Anglický jazyk (dvouoborové)

a dalších 14 programů

17 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy
 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (EN)
3 programy