Učitelství a sport

33 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Pedagogická fakulta

 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)

a dalších 9 programů

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Didaktika cizího jazyka

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 11 programů

14 programů

University College Prague

 • Mezinárodní a diplomatická studia – zaměření Kulturní a sportovní diplomacie
1 program

Filozofická fakulta

 • Educational Sciences
 • Pedagogické vědy
 • Pedagogika

a dalších 5 programů

8 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Bezpečnostní management - zaměření Právo a bezpečnost
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Sportovní management
 • Právo v podnikání

a další 2 programy

5 programů

CEMI – Central European Management Institute

 • Marketingový management
 • Sportovní management
2 programy

Masarykův ústav vyšších studií

 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
1 program

Prague City University

 • Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk (Bc.)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika pro vzdělávání
 • Učitelství biologie pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro SŠ

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Historie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Společenské vědy pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Adult Education (EN)
 • Řízení vzdělávacích institucí
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství náboženství pro ZŠ
2 programy

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Fakulta sportovních studií

 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Kinantropologie
 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Kondiční trénink

a další 2 programy

5 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Sociální patologie a prevence
 • Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
 • Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
 • Veřejná správa a sociální politika
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Kulturní a duchovní studia

a dalších 6 programů

9 programů