Sport a tělovýchova

Nalezli jsme 9 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Sport a zdraví (jednooborové)  Tělesná výchova a sport  Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol (dvouoborová)  Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (dvouoborové)

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Management (specializace Sportovní management)

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Tělesná výchova a sport (dvouoborové)  Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)  Aplikovaná kineziologie  Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Kondiční trenér  Management sportu  Regenerace a výživa ve sportu   a další 4 obory

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Praha 19

Obory: Sportovní a kondiční specialista  Sportovní a volnočasový pedagog  Výživové poradenství a sportovní diagnostika  Wellness specialista

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova | Praha 6-Veleslavín

Obory: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Management tělesné výchovy a sportu  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Tělesná výchova a sport   a další 4 obory

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Aplikovaná tělesná výchova  Aplikované pohybové aktivity  Kinantropologie  Ochrana obyvatelstva  Tělesná výchova (dvouoborové)  Tělesná výchova a sport  Trenérství a management sportu  Trenérství a sport

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání  Tělesná výchova a sport  Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma