Učitelství a sport

4 školy a fakulty

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Fakulta tělesné kultury

 • Aplikovaná tělesná výchova
 • Aplikované pohybové aktivity
 • Kinantropologie
 • Ochrana obyvatelstva
 • Rekreologie
 • Tělesná výchova (dvouoborové)
 • Tělesná výchova a sport
 • Trenérství a management sportu
 • Trenérství a sport
9 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 32 programů

35 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro SŠ
 • Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové)
6 programů