Učitelství a sport

31 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná matematika
 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Galerijní pedagogika a zprostředkování umění (dvouoborové)
 • Učitelství anglického jazyka pro základní školy
 • Učitelství anglického jazyka pro základní školy (EN) (jednooborové)

a dalších 17 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

a dalších 10 programů

13 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 18 programů

21 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Učitelství fyziky - Učitelství matematiky (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky - Učitelství deskriptivní geometrie (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky - Učitelství informatiky (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky (dvouoborové)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikovaných věd

 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Učitelství matematiky pro střední školy
2 programy

Fakulta informatiky

 • Učitelství informatiky pro střední školy
1 program

Filozofická fakulta

 • Učitelství pro střední školy se specializací anglický jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy se specializací dějepis (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy
 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství češtiny jako cizího jazyka
 • Učitelství dějepisu pro střední školy

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura (sdružené studium)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - biologie (sdružené studium)

a dalších 34 programů

37 programů

Filozofická fakulta

 • Anglický jazky pro SŠ (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura pro SŠ (dvouoborové)
 • Francouzský jazky pro SŠ (dvouoborové)

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Občanská výchova pro ZŠ - Český jazyk pro ZŠ

a dalších 29 programů

32 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Fyzika pro SŠ (dvouoborové)
 • Geografie pro SŠ (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů