Učitelství a sport

Nalezli jsme 35 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouobrová)  Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 13 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Učitelství fyziky - Učitelství matematiky (dvouoborové)  Učitelství fyziky — Učitelství matematiky (dvouoborové)  Učitelství matematiky - Učitelství deskriptivní geometrie (dvouoborové)   a další 2 obory

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Učitelství matematiky pro střední školy

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Učitelství francouzštiny pro střední školy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Učitelství informatiky pro střední školy

Fakulta informatiky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)  Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)   a další 4 obory

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Učitelství informatiky pro střední školy

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol  Pedagogika předškolního věku  Sbormistrovství (dvouoborové)  Speciální pedagogika - logopedie   a dalších 28 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství biologie pro střední školy  Učitelství chemie pro střední školy

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství češtiny jako cizího jazyka  Učitelství češtiny jako cizího jazyka (dvouoborové)  Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Učitelství němčiny pro střední školy (jednooborové)

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy   a dalších 6 oborů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Pedagogika předškolního věku  Tělesná výchova a sport (dvouoborové)  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 12 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)   a další 3 obory

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouoborové)   a další 3 obory

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 20 oborů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Učitelství biologie pro střední školy  Učitelství fyziky pro střední školy  Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro střední školy

Teologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Pedagogika volného času  Učitelství náboženství a etiky

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy  Učitelství estetické výchovy pro střední školy  Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy   a dalších 9 oborů