Učitelství a sport

34 škol a fakult

Vysoká škola ekonomická v Praze Vás zve na den otevřených dveří a to 17.12. do 9:00. Zjistit více

Pedagogická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury (dvouoborové)
 • Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (dvouoborové)

a dalších 11 programů

14 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Učitelství fyziky - Učitelství matematiky (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky — Učitelství matematiky (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky - Učitelství deskriptivní geometrie (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
1 program

Fakulta aplikovaných věd

 • Učitelství matematiky pro střední školy
1 program

Fakulta informatiky

 • Učitelství informatiky pro střední školy
1 program

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy
 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura (sdružené studium)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - biologie (sdružené studium)

a dalších 33 programů

36 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy
 • Učitelství chemie pro střední školy
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství češtiny jako cizího jazyka
 • Učitelství dějepisu pro střední školy

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství dějin výtvarné kultury pro střední školy

a dalších 6 programů

9 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika předškolního věku
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
 • Učitelství odborných předmětů

a dalších 16 programů

19 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů