Učitelství a sport

34 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury (dvouoborové)
 • Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (dvouoborové)

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouobrová)
 • Český jazyk a literatura pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Hudební výchova pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 14 programů

17 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Učitelství fyziky - Učitelství matematiky (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky — Učitelství matematiky (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky - Učitelství deskriptivní geometrie (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
1 program

Fakulta informatiky

 • Učitelství informatiky pro střední školy
1 program

Filozofická fakulta

 • Učitelství historie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové)

a další 4 programy

9 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Učitelství náboženství pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol
 • Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
 • Sbormistrovství (dvouoborové)

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy
 • Učitelství chemie pro střední školy
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství češtiny jako cizího jazyka
 • Učitelství češtiny jako cizího jazyka (dvouoborové)
 • Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
5 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Učitelství němčiny pro střední školy (jednooborové)
1 program

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika předškolního věku
 • Tělesná výchova a sport (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 12 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 20 programů

23 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy
 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro střední školy
5 programů