Učitelství a sport

35 škol a fakult

📖 Připravit Vás na život, který si umíte vysnít jen Vy. To umí MÚVS ČVUT.

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství chemie a biologie pro střední školy
 • Učitelství matematiky a chemie pro střední školy
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk (dvouoborové) (Učitelství pro střední školy)
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)(Učitelství pro střední školy)
 • Francouzský jazyk(dvouoborové)(Učitelství pro střední školy)

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Behaviorální zdraví
 • Behaviorální zdraví, sport a technologie
 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ

a dalších 34 programů

37 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie pro SŠ
 • Fyzika pro SŠ
 • Geografie pro SŠ

a další 3 programy

6 programů

Fakulta sportovních studií

 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie
 • Management sportu
 • Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy (dvouoborové)
4 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • Aplikované sportovní vědy
 • Applied Sport Science (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika předškolního věku
 • Speciální pedagogika
 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

a dalších 54 programů

57 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
 • Učitelství anglického jazyka
2 programy

Fakulta tělesné kultury

 • Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice
 • Tělesná výchova a sport - Rekreologie
 • Trenérství a management sportu

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Edukace v kultuře (dvouoborové)
 • Muzikoterapie
 • Předškolní pedagogika

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta pedagogická

 • Pedagogika pohybové prevence
 • Učitelství anglického jazyka pro základní školy
 • Učitelství biologie pro střední školy

a dalších 24 programů

27 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geografie a regionální rozvoj
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
1 program